SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
2
4
1
6
Phường 2 02 Tháng Năm 2019 10:10:00 SA

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH 19/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

          Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Phường 2 tổ chức tuyên truyền Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường cho tổ trưởng, tổ phó và đại diện các hộ dân khu phố 1. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); Điều kiện làm thành viên: Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự. Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ. Về điều kiện làm chủ họ: Chủ họ là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự; trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác; điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ… Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vài trò, trách nhiệm của nhân dân về vị trí, vai trò của công tác họ; góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.


Số lượt người xem: 125    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm