Danh sách những người ứng cử HĐND thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016

Đơn v bầu cử s 17: quận Bình Thnh

 

 

 

 

STT

 

 

H và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

Giới tính (nữ)

 

 

Dân tc

 

 

Tôn giáo

 

 

Quê quán

 

 

Nơi

hiện nay

 

 

Chức vụ, đơn v

công tác

 

 

Đảng viên

 

Đại biểu tái cử

Trình đ

 

Ghi chú

 

Hc vấn

 

Chính tr

 

Chuyên môn

 

 

1

 

 

Đinh Phương                                       Duy

 

 

1/10/1959

 

 

 

Kinh

 

 

Không

Tnh Hòa,

huyện Sơn Tinh, tnh Qung Ngãi

 

539A/14 Bình Thới, phường 10, quận 11

Đảng y viên,

Phó Hiệu trưởng Trường Cán bthành ph

 

04/12/1984

 

 

 

Tiến sĩ

 

 

Cao cấp

 

Tiến sĩ Tâm lý hc

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nguyn Q                                       Hòa

 

 

 

 

13/8/1958

 

 

 

 

 

Kinh

 

 

 

 

Không

Phong Chương, huyện Hương Điền, tnh Thừa Thiên- Huế

 

649/36/8 Điện Biên Phủ, khu xá Tân Cng, phường 25, quận Bình Thnh

 

Thành y vn, Bí thư Đảng y, Tng Giám đc Đài truyền hình TP.HCM

 

 

 

 

7/5/1983

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

C nhân

Thạc sĩ

Kinh tế, KS tuyến điện, CN Báo chí, CN Lut

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Vương Đức Hoàng                                       Quân

 

 

 

 

6/12/1967

 

 

 

 

 

Kinh

 

 

 

 

Không

 

Phường ng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành ph Hà Ni

 

 

 

323 Lý Thái T, phường 9, quận 10

 

 

Phó Tng Giám đốc Công ty Đầu Tài chính nhà nước TP.HCM

 

 

 

31/10/2004

 

 

 

 

Tiến sĩ

 

 

đang hc cao cấp

Tiến sĩ

Quản trkinh doanh chuyên ngành tài chính

 

 

 

4

 

 

Dương Vũ                                       Thông

 

 

30/6/1960

 

 

 

Kinh

 

 

Không

Phước

Long, huyện Ging Tm, tỉnh Bến Tre

 

407 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3

 

Ủy viên thường trực Hi Nhà báo TP.HCM

 

03/10/1990

 

 

Đại hc

 

 

Cao cấp

 

CN Lịch sử, CN Báo chí

 

 

 

5

Đặng Ái                                       Vit

(Đặng Thị Bông)

 

 

16/11/1948

 

 

x

 

 

Kinh

 

 

Không

Tân Bình,

huyện Cai Ly, tỉnh Tiền Giang

 

283 Bình Li, phường 13, quận Bình Thnh

 

Ha sĩ, Hi viên Hi Mỹ thut TP.HCM

 

26/3/1969

 

 

Đại hc

 

Trung cấp

 

Đại hc

Mỹ thuật

 

 Tổng số người ng cử trong danh sách này : 05 người.

 Số đi biu được bu là: 03 đi biu

 

 

Đơn v bầu cử s 18: quận Bình Thnh

 

 

 

 

STT

 

 

H và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

Giới tính (nữ)

 

 

Dân tc

 

 

Tôn giáo

 

 

Quê quán

 

 

Nơi

hiện nay

 

 

Chức vụ, đơn v

công tác

 

 

Đảng viên

 

Đại biểu tái cử

Trình đ

 

Ghi chú

 

Hc vấn

 

Chính tr

 

Chuyên môn

 

 

1

 

 

Phm Quốc                                       Bo

 

 

1/1/1966

 

 

 

Kinh

 

 

Không

 

Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tnh Bình Định

 

141 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thnh

Đảng y viên,

Phó Tng Giám đốc Tng Công ty Điện lực

TP.HCM

 

 

12/4/2000

 

 

 

Thạc sĩ

 

đang hc cao cấp

 

Thạc sĩ Đin, Thạc sĩ Kinh tế

 

 

 

2

 

 

Trương Quốc                                       Lâm

 

 

10/11/1975

 

 

 

Kinh

 

 

Không

 

Phước Li, huyện Bến

Lức, tỉnh Long

An

 

012 Lô E, c/x

Thanh Đa, phường

27, quận Bình

Thnh

 

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Quận y quận Bình Thnh

 

 

15/11/1998

 

 

Khóa VII

 

 

Đại hc

 

 

Cao cấp

CN

hi hc, CN XD Đảng- CQNN

 

 

 

3

 

 

Nguyn Thị Bích                                       Thủy

 

 

12/4/1962

 

 

x

 

 

Kinh

 

 

Không

 

Mỹ Lc, huyện Cần Giuc, tnh Long An

 

459 KPII, Bình Quới, phường 28, quận Bình Thnh

Ủy viên Đảng

đòan, Phó Chtịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

 

 

11/7/1987

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

C nhân

 

Thạc sĩ Quản lý Giáo dc

 

 

 

4

 

 

Nguyn Đc                                       Trí

 

 

29/11/1959

 

 

 

Kinh

 

 

Không

Phường ng

Bài, quận Hoàn Kiếm, thành ph Hà Ni

 

46/15 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thnh

Bác sĩ, Trưởng

phòng nh chính quản tr Bnh viện Nhân dân Gia

Định

 

 

8/23/1986

 

 

 

Đại hc

 

 

Cao cấp

 

 

Bác sĩ

 

 

 

5

 

 

Nguyn Thị Vit                                      

 

 

4/10/1976

 

 

x

 

 

Kinh

 

 

Không

Phường 5,

thành ph Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

52 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thnh

Hiệu trưởng

Trường THCS Điện Bn, quận Bình Thnh

 

 

5/15/2004

 

 

Đại hc

 

Trung cấp

CN sư

phạm ngành Anh văn

 

 

Tổng số người ng cử trong danh sách này : 05 người.

Số đi biu được bu là: 03 đi biu 

 

 

<< Quay lại trang bầu cử

Tìm kiếm