SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
1
0
4
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục - Qui trình Cấp phép xây dựng liên thông UBND phường Đất đai Phòng Quản Lý Đô Thị
2 Qui trình - Thủ tục Điều chỉnh thiết kế áp dụng tại UBND quận Xây dựng Phòng Quản Lý Đô Thị
3 Qui trình - Thủ tục Điều chỉnh nội dung, sao lục Giấy phép xây dựng áp dụng tại UBND quận Xây dựng Phòng Quản Lý Đô Thị
4 Qui trình - Thủ tục Cấp phép đào đường áp dụng tại UBND quận Xây dựng Phòng Quản Lý Đô Thị
5 Qui trình - Thủ tục Cấp phép sử dụng vỉa hè áp dụng tại UBND quận Xây dựng Phòng Quản Lý Đô Thị
6 Qui trình - Thủ tục Cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất liên thông với UBND phường Đất đai Phòng Tài Nguyên Môi Trường
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối6 thủ tục
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm