SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
4
8
8
7
6
9
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 17 Tháng Tám 2018 4:40:30 SA
V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.  (03/08/2018)
  
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Quý I và công tác trọng tâm Quý II năm 2016  (10/03/2016)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Quán triệt Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân thành phố năm 2016, Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 30/12/2015 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ quận ...
Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014  (01/03/2015)
KẾ HOẠCH Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014 Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Nghị ...
Quy hoạch hẻm Phường 3 - quận Bình Thạnh  (27/07/2013)
QUY ĐỊNH LỘ GIỚI CÁC HẺM PHƯỜNG 3 - QUẬN BÌNH THẠNH STT TÊN HẺM GIỚI HẠN HIỆN TRẠNG QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GHI CHÚ DÀI RỘNG ĐƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG 1 Hẻm 23 Đinh T.Hoàng - Cuối đường ...
Quy hoạch hẻm Phường 2 - quận Bình Thạnh  (27/07/2013)
QUY ĐỊNH LỘ GIỚI CÁC HẺM PHƯỜNG 2 - QUẬN BÌNH THẠNH STT TÊN HẺM GIỚI HẠN HIỆN TRẠNG QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GHI CHÚ DÀI RỘNG ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG 1 Hẻm 451 BĐ - Cuối hẻm 72.4 ...
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2013  (21/10/2012)
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2013 Phần I TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI 2012 A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM: Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước, thành phố nói chung và quận nhà nói riêng tiếp ...
Chỉ thị về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2011  (28/02/2011)
CHỈ THỊ Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2011 Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm( 2011 – 2015), cũng là năm diễn ra nhiều ...
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2011  (28/02/2011)
KẾ HOẠCH Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số: …/2011/QĐ-UBND ngày … tháng năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các ...
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 – 2010)  (04/01/2011)
------------------------------------------------------------------------- Chấp hành Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 - 2010); Thực hiện công văn số 3146/VP-PCNC ngày 10/5/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ...
Kết quả hoạt động công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2010  (04/01/2011)
­­­­­­­­­________________________________________________ Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh về công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2010 và Công văn số 212/HĐGDQP-AN của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh về việc báo cáo kết quả hoạt động công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh, Phòng Tư pháp xin ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm