SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
1
7
8
0
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 08 Tháng Năm 2021 5:51:29 SA
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật  (29/08/2018)
Văn bản đính kèm: tải tại đây.
V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.  (03/08/2018)
  
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh  (16/07/2018)
Văn bản đính kèm: tải tại đây.
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh  (26/03/2018)
Văn bản đính kèm: tải tại đây.
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (19/03/2018)
Văn bản đính kèm: tải tại đây.
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh  (31/01/2018)
Văn bản đính kèm: tải tại đây.
Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017  (22/01/2018)
Văn bản đính kèm: tải tại đây.
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Quý I và công tác trọng tâm Quý II năm 2016  (10/03/2016)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Quán triệt Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân thành phố năm 2016, Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 30/12/2015 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ quận ...
Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014  (01/03/2015)
KẾ HOẠCH Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014 Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Nghị ...
Quy hoạch hẻm Phường 3 - quận Bình Thạnh  (27/07/2013)
QUY ĐỊNH LỘ GIỚI CÁC HẺM PHƯỜNG 3 - QUẬN BÌNH THẠNH STT TÊN HẺM GIỚI HẠN HIỆN TRẠNG QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GHI CHÚ DÀI RỘNG ĐƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG 1 Hẻm 23 Đinh T.Hoàng - Cuối đường ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm