SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
8
6
5
3
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 04 Tháng Giêng 2011 7:10:00 CH

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/2010/QĐ-UBND

ngày … tháng    năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

 


             Năm 2010, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX; cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010, tạo tiền đề cho việc định hướng phát triển kinh tế xã hội quận trong giai đoạn 2010 - 2015. Nhằm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển bền vững; tập trung mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh; tiếp tục chấn chỉnh lập lại trật tự kỷ cương, tạo bước chuyển mạnh về quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị; thực hiện các mô hình văn hoá - xã hội - giáo dục có hiệu quả; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, kết hợp giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế- xã hội.

 Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, các Chủ tịch UBND phường thuộc quận tập trung chuẩn bị các nội dung, số liệu để xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới phục vụ xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp sau:

I. Tiếp tục duy trì đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và hướng đến phát triển bền vững của nền kinh tế; giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ 7% trở lên; thương mại - dịch vụ, đạt mức tăng trưởng từ 22% trở lên so với năm 2009; tiếp tục thực hiện các biện pháp chống suy giảm kinh tế.

1. Phòng Kinh tế chủ trì:

a) Chủ trì phối hợp các đơn vị kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tết, kiểm soát thông tin bình ổn giá, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thu gom hàng đầu cơ tích trữ.

b) Phối hợp các phòng ban, đơn vị liên quan tham mưu UBND quận kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận đến năm 2020 (sau khi được Thành phố phê duyệt) ; tập trung các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất và thương mại – dịch vụ ở các khu trung tâm, các chợ cấp quận, các trục đường chính thuộc quận.

b) Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch hợp nhất các hợp tác xã; triển khai thực hiện có kết quả qui hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn quận; Phối hợp với các đơn vị liên quan và các UBND phường tăng cường kiểm tra, đề xuất các giải pháp khả thi giải quyết cơ bản và đi đến dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm các chợ tự phát trên địa bàn quận.

c) Phối hợp Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và các phòng ban, đơn vị liên quan trong năm 2010 hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng tại Văn Thánh, trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Đa; hoàn chỉnh tiêu chí kêu gọi đầu tư dự án chỉnh trang xây dựng chợ Bà Chiểu; tham mưu thực hiện các thủ tục, xây dựng và tái bố trí tiểu thương để bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án và chính sách tái bố trí kinh doanh cho các tiểu thương khi dự án đưa vào sử dụng. Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo hàng tháng, quý cho UBND quận.

          d) Có kế hoạch tăng cường quản lý quy hoạch ngành nghề, hỗ trợ phát triển kinh tế và thực hiện hậu kiểm, kiên quyết chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

          đ) Phối hợp với Chi cục thuế và các đơn vị chức năng, các UBND phường tham mưu UBND quận thực hiện các nội dung sau:

- Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giới thiệu và kêu gọi đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của quận.

 - Có kế hoạch tổ chức, phân công chặt chẽ công tác hậu kiểm; thống kê và nắm chắc hộ, tình trạng kinh doanh, tình hình đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế, chấm dứt tình trạng kinh doanh không đăng ký trên địa bàn quận.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện ứng dụng phần mềm liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – cấp mã số thuế.

e) Phối hợp phòng Tài nguyên – Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo qui định của thành phố.

g) Phối hợp Đội Quản lý thị trường phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống nhằm đảm bảo cung cầu, ổn định giá cả thị trường; có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường xuyên triển khai các đợt khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết, Lễ hội lớn trong năm 2010.

- Tham mưu UBND quận chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động ‘người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

h) Tham mưu dự thảo kế hoạch cấp Đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh phòng cho người lao động thuê để ở.

i) Phối hợp với các Phòng ban liên quan để triển khai các điều kiện qui định trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nghành nghề có điều kiện.

 

= file toàn văn


Số lượt người xem: 8885    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm