SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
9
9
3
8
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 01 Tháng Ba 2015 4:45:00 CH

Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014

 Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đồng thời đề ra nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh kế; nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Đồng thời, cùng với việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân phải luôn đi đôi với bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015) của quận.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, các Chủ tịch UBND phường thuộc quận tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐẨY NHANH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO HƯỚNG THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - SẢN XUẤT; TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ; GIỮ VỮNG TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TĂNG TỪ 7-8%, DOANH THU - THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TĂNG TỪ 25% TRỞ LÊN

1. Phòng Kinh tế

a) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020.

b) Phối hợp các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận.

c) Phối hợp các đơn vị kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh Tết, thực hiện chương trình bình ổn giá, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thu gom hàng đầu cơ tích trữ, nâng giá (nhất là trong các dịp Lễ, Tết).

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan và các UBND phường tăng cường các biện pháp hạn chế phát sinh các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quận.

đ) Có kế hoạch tăng cường quản lý quy hoạch ngành nghề, hỗ trợ phát triển kinh tế và thực hiện kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhất là đối với các hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

          e) Phối hợp với Chi cục thuế và các đơn vị chức năng, các UBND phường tham mưu UBND quận thực hiện các nội dung sau:

- Định kỳ  01 quí/lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại và cung cấp thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

 - Có kế hoạch thống kê và nắm chắc hộ, tình trạng kinh doanh, tình hình đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Lưu ý thống kê các doanh nghiệp và hộ kinh doanh có chủ doanh nghiệp, chủ hộ là người dân tộc thiểu số hoặc có đông người lao động là người dân tộc thiểu số để khảo sát, hỗ trợ giải quyết khó khăn.

- Tham mưu UBND quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình bình ổn thị trường của Thành phố. Đẩy mạnh thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường xuyên tham gia các đợt khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết, Lễ hội lớn trong năm 2014.

g) Phối hợp với các phòng, ban liên quan để triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý khoa học công nghệ trên địa bàn. Đặc biệt triển khai chương trình hỗ trợ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có chủ hoặc có đông người lao động là người dân tộc thiểu số.

h) Tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bệnh dại, kiên quyết không để xảy ra tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm trái phép. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.

i) Chủ trì phối hợp các đơn vị, phòng ban liên quan tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận trong năm 2014 theo kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 03/8/2011 của UBND quận về Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2011-2015.

k) Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Đội Quản lý thị trường quận, các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh các loại hàng gian, hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch; xử lý kiên quyết các trường hợp mua bán hóa đơn không đúng qui định, trốn thuế và vi phạm pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực như hành vi đầu cơ tích trữ nâng giá, găm hàng và gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ...; phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống nhằm bảo đảm cung cầu, ổn định giá cả thị trường.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Ban quản lý chợ theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả thị trường, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu đối với các sản phẩm, hàng hóa kinh doanh thương mại dịch vụ và kiểm tra giá dịch vụ giữ xe trên địa bàn quận, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá. Phối hợp cùng các ngành chức năng và Thanh tra Sở Tài chính kiểm tra giá thị trường nhất là trong dịp tết Nguyên đán.

4. Phòng Quản lý đô thị (Tổ trưởng Tổ cung cấp thông tin thực hiện các dự án): Làm việc với chủ đầu tư đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại Thanh Đa; xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư để xác định chủ đầu tư có năng lực thực hiện dự án khu kinh doanh đa chức năng chợ - Trung tâm thương mại Bà Chiểu, Trung tâm thương mại Bình Lợi. Phối hợp Sở Xây dựng tổ chức mời gọi, xét chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm làm chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư lô IV, lô VI Thanh Đa.

5. Phòng Văn hoá Thông tin: Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

6. Các UBND phường: Phối hợp với Đội Quản lý thị trường quận thực hiện tốt nội dung 2 và Phòng Văn hóa Thông tin thực hiện nội dung 5.

II. BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Phấn đấu thu thuế vượt 8%, thu ngân sách nhà nước tăng 8% so với dự toán pháp lệnh nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chi các hoạt động thường xuyên và đột xuất của quận.

1. Chi cục Thuế

a) Phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu năm 2014 theo chỉ tiêu được giao, tập trung quản lý thu có hiệu quả đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của quận triển khai việc thu đúng, thu đủ các khoản thu liên quan đến lĩnh vực nhà đất.

Phấn đấu thu thuế môn bài đã lập bộ trong quí 1 năm 2014 đạt 100% nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách quận đáp ứng nhu cầu chi cho các hoạt động trong quý 1/2014 nhất là chi các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán năm 2014.

b) Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo đúng qui định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thu hồi các khoản chiếm dụng tiền hoàn thuế; kiên quyết chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế. Tập trung công tác kiểm tra và xử lý các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng...không xuất hóa đơn tài chính khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

c) Tiếp tục thực hiện đề án Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; chủ động đề xuất các biện pháp cải cách hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ, quản lý thuế; thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế.

Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế; đa dạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

d) Thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ thuế, tích cực áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tập trung thu thuế đọng năm 2013 chuyển sang năm 2014, phấn đấu tổng nợ thuế đến ngày 31/12/2014 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu ngân sách năm 2014.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, miễn giảm về thuế tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư hoạt động tại địa bàn.

          e) Công tác kiểm tra thuế: Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt kế hoạch do Cục thuế giao. Kiểm  tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; kiểm tra doanh nghiệp đã hoàn thuế giá trị gia tăng. Đôn đốc thu kịp thời tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Đảm bảo các cuộc kiểm tra thực hiện đúng qui trình, chính sách, chế độ.

          2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

a) Tham mưu cho UBND quận điều hành ngân sách nhà nước đúng chính sách, chế độ, cân đối các nguồn thu, đảm bảo các khoản chi thường xuyên; chi cải cách tiền lương; chi đầu tư phát triển và các khoản chi theo chương trình mục tiêu của quận đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chế độ định mức chi theo đúng qui định, giao dự toán phải sát với thực tế. Hạn chế tối đa việc chi phát sinh ngoài dự toán.

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các đơn vị. Tiếp tục triển khai việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

- Tham mưu thực hiện tiết kiệm 30% (10% chi thường xuyên theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính, 10% chi cho cải cách tiền lương, 10% theo Công văn 6684/BTC ngày 25/7/2013 của Bộ Tài chính), chi hành chính sự nghiệp đảm bảo mức chi cần thiết không vượt quá dự toán năm 2014, dự phòng phí theo qui định, thu hồi các khoản nợ tạm ứng từ ngân sách.

b) Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, công khai quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách; kiểm tra việc công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân tại các đơn vị, trường học, UBND phường. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các UBND phường để hạn chế những sai phạm tiêu cực có thể xảy ra.

c) Phối hợp Ban QLXDCT, Phòng Quản lý đô thị thẩm định, thực hiện đúng qui trình xây dựng sửa chữa cơ quan, đẩy nhanh tiến độ giải ngân sử dụng nguồn vốn đầu tư tiết kiệm và có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo đúng thời gian qui định.

d) Tiếp tục kiểm tra, rà soát quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý, nhà đất được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc bán nhà công sản và quỹ đất dôi dư để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

          đ) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng ngân sách mua sắm và sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các UBND phường, cơ quan đoàn thể có sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, tài sản nhà nước đi vào nề nếp. Tham mưu cơ chế, phương thức để quản lý chặt chẽ và bán cho các hộ dân có nhà đất liền kề các diện tích đất dôi dư sau bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án.

e) Thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị, trường học, các UBND phường. Thẩm định các công trình sửa chữa từ nguồn vốn ngân sách quận, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.

3. Các UBND phường: phối hợp với Chi cục thuế thực hiện nội dung 1

          III. TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

   1. Phòng Quản lý đô thị

a) Tiếp tục tham mưu triển khai quy hoạch quản lý cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng. Thực hiện công bố công khai đồ án 1/2000 đã được UBND thành phố phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đồ án quy hoạch ngành.

b) Tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ đầu tư xây dựng của các dự án thuộc mọi nguồn vốn trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận bao gồm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn duy tu, sửa chữa thường xuyên.

- Phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn Bình Thạnh (Sở Xây dựng) và Phòng Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn quận; Thường xuyên hướng dẫn các Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý dự án, quản lý xây dựng trên địa bàn phường. Tiếp tục rà soát, làm việc với các chủ đầu tư để kiểm tra tiến độ cam kết triển khai dự án giao, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai thực hiện trong quí I năm 2014, đề xuất biện pháp chế tài, thu hồi, điều chỉnh dự án và giải quyết quyền lợi của người dân trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận QSHNƠ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất .

c) Tập trung công tác giải quyết hồ sơ hành chính như cấp phép xây dựng, cấp số nhà, cấp phép đào đường ... đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 95% trở lên. Tham mưu ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

d) Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, các UBND phường tăng cường công tác phòng chống lụt bão, hạn chế tối đa những ảnh hưởng bất lợi do triều cường, sạt l, vỡ bờ bao tại phường 28. Phối hợp cùng các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn quận cùng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thành phố tập huấn công tác phòng, chống lụt bão cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời hoàn thành các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

đ) Chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng, phòng ban liên quan tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm ngập nước trên địa bàn quận giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Phối hợp cùng Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố kiểm tra, rà soát, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện xóa ngập các điểm ngập trên địa bàn quận.

e) Phối hợp Phòng Tài chính kế hoạch, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích và các phường tăng cường kiểm tra, khắc phục cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp. Phối hợp cùng Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát, khắc phục những hư hỏng cũng như đề xuất mở rộng các giao lộ thường xuyên ùn tắc giao thông, giải quyết những bất cập về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận.  

g) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

h) Chủ trì làm việc các phòng ban, đơn vị để tiếp tục tham mưu cho UBND quận các dự án, các khu vực qui hoạch kêu gọi đầu tư, tiêu chí, chỉ tiêu đầu tư để cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh việc đầu tư trên địa bàn.

i) Hoàn chỉnh công tác cấp, điều chỉnh số nhà theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế đánh giá số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố trong quý 1/2014.

- Tập trung hướng dẫn đôn đốc các chủ dự án và các UBND phường thành lập Ban Quản trị các chung cư trên địa bàn quận.

k) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 để phát triển mảng xanh và đề xuất đơn vị quản lý đối với công viên cây xanh chưa có đơn vị quản lý.

2. Phòng Tài nguyên Môi trường

          a) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hành chính liên quan và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đảm bảo giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSHNƠ, QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất đúng hạn đạt từ 90% trở lên, các hồ sơ đăng bộ, tách thửa, giao dịch đảm bảo đúng hạn đạt trên 95%. Tổ chức công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

Tập trung giải quyết hồ sơ tranh chấp khiếu nại đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tỷ lệ giải quyết sồ sơ dân nguyện trên 85%. Đối với các đơn thư tồn đọng, trễ hạn cần cung cấp tiến độ giải quyết để người dân biết.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ môi trường; Tăng cường quản lý, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, y tế, dự án xây dựng trên địa bàn quận; Hoàn chỉnh đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các UBND phường tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường (thí điểm tổ chức tại Phường 2, 15). Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ làm công tác môi trường; tăng cường trách nhiệm quản lý môi trường của địa phương, hỗ trợ tăng cường nhân sự chuyên trách cho các phường còn phức tạp về tình hình vệ sinh môi trường để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục phối hợp Sở, ngành thành phố trong việc giám sát công tác thực hiện di dời đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường buộc phải di dời theo quyết định 5333/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm cần phải di dời trên địa bàn quận (cơ sở giết mổ gia súc Nam Phong, công ty Vissan, công ty Dệt may Gia Định);

          c) Phối hợp Phòng Quản lý đô thị tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Trường Sa) và các tuyến đường chính của quận.

d) Tập trung quản lý việc thu gom rác dân lập, nâng cao năng lực và hiệu quả của lực lượng thu gom rác dân lập, công lập. Chủ trì phối hợp với các UBND phường và các đơn vị liên quan rà soát các chủ nguồn thải thực hiện hợp đồng thu gom rác, chấn chỉnh các trường hợp chưa chấp hành đổ rác theo quy định. Định kỳ họp giao ban với các UBND phường và các lực lượng thu gom rác công lập, dân lập. Tăng cường khảo sát các tuyến rạch và phối hợp phòng Quản lý đô thị tham mưu kế hoạch nạo vét đảm bảo khơi thông dòng chảy, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp xây dựng các mô hình không rác, tuyến đường hẻm, tuyến rạch, khu phố không rác.

đ) Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chương trình bảo vệ môi trường trên địa bàn quận từ 2010 - 2015.

  3. Phòng Quản lý đô thị (Đội Quản lý trật tự đô thị) phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn và các UBND phường tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch và vi phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Kéo giảm tỉ lệ xây dựng từ 10% đến 15% so với năm 2013.

          - Chủ động và tăng cường phối hợp với UBND các phường trong công tác kiểm tra xử lý các hành vi xâm hại hệ thống hạ tầng kỹ thuật an toàn đô thị như: đào đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước...

          - Tập trung kiểm tra, xử lý chấn chỉnh trật tự lòng lề đường các tuyến đường văn minh, xanh, sạch, đẹp; tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Trường Sa) và các tuyến đường chính của quận.

          - Tham mưu UBND quận kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trật tự lòng lề đường, giải phóng mặt bằng các dự án nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý đô thị.

- Tham mưu việc tổ chức tập huấn cho lực lượng Quản lý trật tự đô thị Phường về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức ứng xử… trong thực thi công vụ.

          4. Đề nghị Đội Thanh tra địa bàn: Tiếp tục phối hợp kéo giảm tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép từ 10 – 15% so với năm 2013.

          5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị liên quan trong việc giám định đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Tham mưu cho UBND quận trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách. Tiếp tục thực hiện rà soát các dự án và đưa ra khỏi danh mục các dự án không khả thi, kéo dài thời gian thực hiện để tập trung nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải.

          6. Các Ủy ban nhân dân phường: chỉ đạo thực hiện nghiêm, xử lý triệt để theo thẩm quyền qui định trong Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tự đô thị; phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Đội Thanh tra địa bàn thực hiện nội dung 3, 4.  

          IV. TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận

a) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai thực hiện. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường Mầm non 13. Phấn đấu khởi công các dự án: Trường TH Bạch Đằng, THPT Phan Đăng Lưu, trụ sở UBND Phường 1, trụ sở BCH Quân sự quận, đường D3 Phường 25 (nối đường D1 và D2), đường Phan Chu Trinh (đoạn từ đường Chu Văn An đến rạch Lăng Phường 12), vỉa hè đường Nơ Trang Long, trạm y tế Phường 3, 6, 13. Hoàn thành hồ sơ thiết kế: Trường Mầm non 2, 3, 7A; THCS phường 12, trường THCS Điện Biên (kiến nghị thành phố sớm có ý kiến về việc Công ty da giày yêu cầu hỗ trợ 12 tỷ đồng), TH Lê  Đình Chinh; đường nối đường trục phường 13 (phấn đấu khởi công vào cuối năm nếu thành phố ghi vốn). Tiếp tục đề xuất Thành phố thuận chủ trương và ghi vốn khởi công xây dựng 01 trường THPT và 01 trường Tiểu học tại khu đất Trung tâm TDTT Phường 25.

b) Lập hồ sơ và triển khai thi công sớm các công trình liên quan công tác Phòng chống lụt bão trên địa bàn, dự án bờ bao cừ nhựa UPVC phòng chống sạt lở tại Phường 28.

2. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

a) Tiếp tục chủ động tham mưu để quận phối hợp tốt với các Sở, Ngành thành phố tham mưu UBND Thành phố kịp thời kết luận giải quyết về nguồn vốn, về quỹ nhà ở để giải quyết đối với các hộ dân không đủ khả năng mua nhà ở, đất ở tái định cư, các vướng mắc trong áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

b) Tiếp tục công tác tuyên truyền vận động và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân; chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa đoạn 1.2, đoạn 1.4; nâng cấp mở rộng cầu Kinh; dự án xây dựng chung cư Trường Sa giai đoạn 2 phường 17; cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè; giải tỏa mở rộng trường Tầm Vu; tháo dỡ, di dời lô IV-lô VI cư xá Thanh Đa; trụ điện T45 Phường 13, dự án xây dựng trạm điện phường 13.

c) Đề xuất về tính cấp bách giải pháp khả thi để thành phố ghi vốn triển khai việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án: bãi trung chuyển xe buýt phường 25, hành lang bảo vệ tuyến ống nước D2000, BOT cầu đường Bình Triệu 2, đường nối đường trục, đường D3, chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, đoạn 4; trường Tiểu học Bình Lợi Trung; trường Tiểu học Tầm Vu, trường THCS Phường 12; trường Mầm non 26.

Có kế hoạch bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả 1.550 căn hộ chung cư tái định cư tại phường 12 và phường 22.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Bồi thường GPMB quận và các đơn vị liên quan nhận định pháp lý hồ sơ của từng hộ dân; chủ trì thực hiện thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trước khi trình phê duyệt; tham mưu UBND quận ban hành quyết định thu hồi đất với cá nhân.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch đảm bảo cân đối cấp phát vốn cho các dự án theo tiến độ đã xác định; tham mưu giải quyết việc thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng từ ngân sách thành phố để chuyển nhượng Quỹ nhà đất tái định cư. Chủ trì làm việc với Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Xây dựng công trình, Ban BTGPMB để tham mưu cơ chế tài chính trong thực hiện đầu tư xây dựng 1.800 căn hộ chung cư tái định cư. 

5. Thanh tra quận chủ trì  tiếp tục phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch có kế hoạch kiểm tra việc quản lý tài chính các dự án do quận làm chủ đầu tư để phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý dự án.

6. Phòng Quản lý đô thị: Chủ trì phối hợp các phòng ban tập trung tham mưu UBND quận giải quyết các vướng mắc để chủ động chuyển nhượng, tiếp nhận quỹ nhà đất tái định cư để bố trí cho người dân bị giải tỏa, đặc biệt chú ý tới hướng giải quyết tái định cư bằng căn hộ chung cư tại chỗ trên địa bàn quận.

- Chủ động phối hợp với các thành viên Tổ tái định cư của quận xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nhà tái định cư và nhà ở cho cán bộ công chức trên địa bàn quận theo kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14/01/2011 của UBND quận Bình Thạnh về thực hiện chương trình nhà tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2011-2015. Tập trung đôn đốc hoàn thành các dự án tái định cư phường 12 và khu vực 500 căn hộ tái định cư chỉnh trang đầu cầu Thủ Thiêm Phường 22 trước 30/4/2014. Đồng thời đẩy nhanh việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết nối đồng bộ giao thông và hạ tầng kỹ thuật dự án khu tái định cư, công viên cây xanh và trung tâm thể dục thể thao Phường 12.

- Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, tham mưu UBND quận đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí kiểm định và sửa chữa chung cư Phan Văn Hân Phường 17.

- Phối hợp Ban BTGPMB, UBND Phường 25 lập thủ tục giải tỏa kios nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ D2-Ung Văn Khiêm.

7.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp Ban bồi thường giải phóng mặt bằng tham mưu UBND quận làm việc với Hội đồng quản lý Quỹ 156 của Thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ giáo dục, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người dân bị ảnh hưởng thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn quận, Thành phố.

8. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường 13. Thực hiện tốt kế hoạch duy tu nạo vét các rạch, cống thoát nước, cây xanh và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận. Hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra chất lượng để phối hợp Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận lập hồ sơ đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí kiểm định và sửa chữa chung cư Phan Văn Hân Phường 17 và thực hiện sửa chữa đối với một số công trình phụ tại chung cư Phan Văn Hân Phường 17 (thay bể nước bị nứt, nâng nền lớp học dành cho trẻ em dân tộc Chăm) trong quý 1/2014.

9. Các UBND phường có kế hoạch, biện pháp tập trung vận động, xác nhận hồ sơ pháp lý để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất và tham gia đóng góp kinh phí thực hiện các dự án nâng cấp đô thị; cải tạo cơ sở hạ tầng nâng cấp sửa chữa mở rộng các hẻm theo quy định lộ giới hẻm đã được duyệt.

          V. HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI, BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA TRÊN CÁC LĨNH VỰC GD-ĐT, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Phòng Giáo dục và  Đào tạo

a) Triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khoá XI) Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014.

b) Tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt và học tốt”, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Đổi mới tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh.

c) Đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và trên 98% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ năm học 2014-2015.

d) Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn quận; củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học.

đ) Triển khai thực hiện chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Quận ủy về tập trung lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong các trường học trên địa bàn quận từ nay đến tháng 6/2015. Tham mưu UBND quận công tác rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các bậc học từ nay đến năm 2015 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành

e) Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kĩ năng sống, công tác giáo dục thể chất, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp; chăm sóc sức khoẻ cho học sinh; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường.

g) Tăng cường quản lý trường lớp ngoài công lập, các cơ sở ngoài giờ. Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp nghề và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Quận duy trì nâng cao hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các phường, hoạt động của các Chi hội khuyến học cơ sở, triển khai tốt kế hoạch tuyển sinh trung cấp nghề năm học 2014-2015.

2. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo tham mưu cho UBND quận có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, sắp xếp cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2014-2015 nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ qui định danh mục các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và triển khai Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng kế hoạch đầu tư trường lớp, khởi công xây dựng mới các trường theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

4. Phòng Y Tế

a) Tham mưu UBND quận thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế và công tác phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra nước thải và rác thải y tế.

b) Tập trung các giải pháp và nâng cao hoạt động công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm thực hiện duy trì và ổn định mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba xuống dưới 2% giảm tỷ lệ sinh dưới 11‰; tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng dân số, giảm chênh lệch giới tính khi sinh; hoàn thiện kho dữ liệu điện tử quận và đảm bảo cập nhật kịp thời thông tin Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, qua đó quản lý và khai thác dữ liệu có hiệu quả phục vụ tốt cho công tác định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận.

c) Tăng cường công tác quản lý mạng lưới y tế tư nhân, khuyến khích các phòng khám đa khoa tư nhân tham gia khám bảo hiểm y tế cho người dân khi đã hội đủ các điều kiện; vận động các cơ sở hiệu thuốc, nhà thuốc đạt chuẩn thực hành tốt nhà thuốc “GPP”; tham gia thực hiện bình ổn giá thuốc tây, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc; đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch, hạn chế thấp nhất ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận; tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý kinh doanh thức ăn đường phố và thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở theo phân cấp. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan duy trì và bổ sung kế hoạch khẩn cấp và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả dịch cúm gia cầm, không để lây sang người.

d) Tiếp tục triển khai công tác khám bảo hiểm y tế và đề án bác sĩ gia đình tại các trạm y tế phường đủ điều kiện.

đ) Tiếp tục tham mưu UBND quận thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai thực hiện tốt Luật Khám bệnh, Chữa bệnh; kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn quận giai đoạn 2010-2015 và triển khai kế hoạch thực hiện quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển y, dược học cổ truyền đến năm 2020 tại quận Bình Thạnh.

5. Trung tâm Y tế dự phòng quận

a) Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Y, Bác sĩ từ quận đến phường; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng; nâng cao chất lượng chuyên môn trong khám chữa bệnh và công tác dự phòng từ quận đến phường; phấn đấu duy trì 100% Trạm Y tế phường có Bác sĩ và phấn đấu 18/20 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5% và 97% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại vaccine.

b) Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho đơn vị và các trạm y tế phường để thực hiện các chương trình y tế quốc gia và các chương trình y tế trọng điểm về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

c) Thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế quốc gia, khống chế các dịch bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A/H1N1, ... trên địa bàn quận, giảm số ca mắc bệnh tử vong do các dịch bệnh nguy hiểm. Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của quận giai đoạn 2011-2015. Tăng cường công tác dập dịch SXH, TCM và các loại dịch khác; nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh; duy trì điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS tại các Trạm Y tế phường 11, 21, 25, 27, 5, 7, 19, 22; thực hiện xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

d) Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp Phòng Y tế kiểm tra, thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

đ) Phối hợp Bệnh viện quận nâng cao chất lượng khám bệnh bảo hiểm y tế tại phường 11, 21, 24 và tập trung củng cố nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các phường 2, 5, 12, 19, 22, 25, 27, 28 và bác sĩ gia đình tại trạm y tế phường 2, 5, 11 , 12, 22, 24.

6. Bệnh viện quận: Tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh của đơn vị. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, diện chính sách có công và trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, bổ sung nhân sự cho các khoa, phòng chuyên môn, thực hiện xây dựng khu khám và điều trị trị bệnh để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phường 11, 21, 24 và triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các phường 2, 5, 12, 19, 22, 25, 27, 28 và bác sĩ gia đình tại trạm y tế phường 2, 5, 11, 12, 22, 24. Thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, nâng cao chất lượng tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng.

7. Phòng Văn hóa Thông tin

a) Tham mưu UBND quận tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; quản lý và thường xuyên kiểm tra hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn quận. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa. Phối hợp với công an quận và các UBND phường tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ thị 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 của UBND thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành văn hóa xã hội, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội và các dịch vụ Internet, game online, karaoke, phòng thu âm, tần số vô tuyến điện, thuê bao di động trả trước, các dịch vụ văn hóa như băng đĩa, sách báo, in ấn, biểu diễn nghệ thuật…

c)Tăng cường kiểm tra quảng cáo và rao vặt trái phép làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nhất là tại khu vực vòng xoay hàng xanh, các nút giao thông trọng điểm của quận; hướng dẫn các UBND phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo sai quy định.

          d) Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của Cổng thông tin điện tử quận (Website), Bản tin Gia Định và bản tin của các UBND phường, thể hiện đầy đủ các nội dung về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Quận ủy - UBND và các hoạt động của UBMTTQ quận, các ban ngành, đoàn thể; đồng thời ghi nhận, phản hồi thông tin về những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

đ) Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về công tác gia đình, triển khai thực hiện tốt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của thành phố gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

e) Về công tác quản lý di sản văn hóa: Có kế hoạch trùng tu, bảo vệ các di tích lịch sử và quản lý tốt hoạt động lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng dân gian; quan tâm công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở tín ngưỡng dân gian. Phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn sửa chữa, trùng tu các di tích xuống cấp trên địa bàn quận. Triển khai thực hiện chỉ thị 16/CT-BVHTTDL ngày 03/10/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ, phát huy các giá trị di tích và quản lý các dịch vụ liên quan đến di tích, tăng cường công tác quản lý văn hóa phi vật thể trên địa bàn quận.

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

          a) Tham mưu cho UBND quận thường xuyên chăm lo tốt các diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn quận, đảm bảo cấp phát đầy đủ các chế độ lương và trợ cấp đến các đối tượng theo quy định. 

b) Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW khóa XI một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2020 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015; chính sách ưu đãi người có công, người nghèo gắn với chương trình giảm nghèo tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015, trong đó phấn đấu giảm số hộ nghèo của quận xuống 2% trên tổng số hộ dân. Đồng thời tiếp tục nâng cao mức sống hộ nghèo vừa vượt chuẩn  thông qua các giải pháp về vốn, việc làm, đào tạo nghề và các chính sách an sinh xã hội.

- Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng phát huy nội lực, thực hiện đơn giản đúng thủ tục vay vốn từ các nguồn quỹ đồng thời tăng mức cho vay ở mỗi lần vay để tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia kinh doanh thuận lợi; vận động bổ sung nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo 700 triệu đồng và quỹ “Vì người nghèo” 03 tỷ đồng; triển khai kế hoạch thực hiện chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 2014-2015. 

c) Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các Ủy ban nhân dân phường về quản lý sử dụng quỹ giảm nghèo, đôn đốc việc thu hồi vốn và nợ quá hạn và kiểm tra tình hình quản lý và cấp phát kinh phí trợ cấp xã hội cho các đối tượng theo Luật Người Cao tuổi, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

d)  Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, phấn đấu xây dựng 17/20 phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật khác về trẻ em như: Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020, Chương trình “Bạn hữu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2012-2016…Phối hợp với các UBND phường thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ quận, Bình Đẳng giới; thực hiện hiệu quả các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; thực hiện đề án Người Khuyết tật giai đoạn 2011-2020.

đ) Phối hợp Ban chỉ huy quân sự quận tham mưu cho UBND quận tiếp tục xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách theo các quyết định của Thủ Tướng Chính phủ như: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

            g) Phối hợp Liên đoàn Lao động quận tổ chức triển khai, hướng dẫn và phổ biến những qui định của pháp luật lao động đến các doanh nghiệp trong đó tập trung triển  khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, phát huy quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, hạn chế các vụ việc xảy ra đình công, lãn công của người lao động. Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Bộ luật Lao động.

          9. Phòng Nội vụ

Tham mưu UBND quận thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động của các Quỹ, Hội; quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo qui định.

          10. Trung tâm Thể dục thể thao

a) Tiếp tục phối hợp các phòng ban liên quan tham mưu UBND quận tiếp tục xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư khu thể thao công viên cây xanh Phường 12. Quản lý và khai thác tốt công năng hồ bơi Đại Đồng

b) Tập trung đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ, các phòng nghiệp vụ; Tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo lực lượng vận động viên thể dục thể thao đặc biệt là thể thao thành tích cao. Phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo và Ban giám hiệu các trường nâng cao chất lượng Hội khỏe Phù Đổng, giáo dục thể chất cho học sinh trong nhà trường. Xây dựng các Câu lạc bộ Thể thao trường học và phối hợp đầu tư cho đội tuyển của các trường học.

c) Tổ chức tốt các giải định kỳ để vừa khuyến khích, phát triển phong trào; kịp thời phát hiện các tài năng trẻ để có kế hoạch đào tạo, bổ sung cho đội ngũ vận động viên có đẳng cấp của quận; Chú trọng tuyển chọn và đào tạo đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp, có khả năng thi đấu tại các giải thành phố và quốc gia. Tham mưu tổ chức tổng kết Đại hội TDTT lần VII.

d) Tham mưu triển khai thực hiện chương trình hành động số 33-CTrHĐ/TU ngày 16/6/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

11. Trung tâm Văn hóa

a) Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các Phòng nghiệp vụ để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; nhanh chóng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, cổ động chính trị vào các dịp lễ, tết; thường xuyên kiểm tra và bổ sung nội dung các hộp đèn cổ động chính trị. Tập huấn cho các Ban chủ nhiệm các Câu Lạc bộ, đội nhóm của quận và phường đặc biệt là các khu phố theo tiêu chuẩn 08 của mô hình phường văn minh đô thị, tiêu chuẩn 07 của mô hình khu phố văn hóa.

b) Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ của các câu lạc bộ, đội nhóm của quận và phường; nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào văn hóa văn nghệ trong đó chú ý hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

c) Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội thi, hội diễn, biểu diễn văn hóa văn nghệ tại Trung tâm, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt thư viện và xây dựng các tủ sách pháp luật tại địa bàn dân cư.

12. Trường Trung cấp nghề

a) Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đội ngũ cán bộ, giáo viên theo chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề. 

b) Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mở các lớp học nghề cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, người lao động diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động nông thôn.

c) Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tuyển sinh năm học 2014-2015. Tăng cường các giải pháp thu hút học viên hệ sơ cấp và trung cấp thông qua việc liên kết các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp để đào tạo bậc thợ 3/7, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm.

13. Bảo hiểm xã hội quận: Tiếp tục phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng LĐTBXH quận tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn quận giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.

VI. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”, CHƯƠNG TRÌNH “QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM-TỆ NẠN XÃ HỘI”

1. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các nội dung sau

a) Tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận các giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; Tiếp tục hướng dẫn,  tuyên truyền các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2015. Phấn đấu công nhận 01 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ghi nhận 04 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 75% khu phố văn hóa, 80% Tổ Dân phố - Mặt trận đạt chuẩn văn hóa, trên 85% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tham mưu kế hoạch về xây dựng quy ước cộng đồng dân cư.

b) Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Chủ tịch UBND Thành phố.

c) Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không thực hiện 06 hành vi không văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng bằng nhiều giải pháp phù hợp như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, tờ gấp, tờ bướm, cổ động trực quan, tuyên truyền miệng …; trong đó tập trung giải quyết cơ bản hành vi “bán hàng rong trước cổng trường”, “xả nước thải, rác thải ra lòng lề đường”, “rải vàng mã trên đường phố” và hành vi “phát tờ rơi, sử dụng âm thanh quảng cáo quá lớn nơi công cộng và trên đường phố”.

d) Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn văn hóa giao tiếp hành chính công cho toàn thể cán bộ công chức quận, phường, trong đó tập trung vào lực lượng cán bộ công chức thường xuyên tiếp công dân, lực lượng quản lý trật tự đô thị; tổ chức  các lớp giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình đến nhân dân.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của BCH Trung ương Đảng về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai xây dựng khu phố không rác, tuyến đường không rác, tuyến rạch không rác và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư nhất là trên tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (Trường Sa).

3. Phòng Quản lý đô thị chủ trì

- Phối hợp Công an quận và Thanh tra xây dựng quận, các cơ quan có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh – sinh viên và hộ gia đình chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND thành phố về ban hành quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng thành công 7 tuyến đường văn minh đô thị: Bạch Đằng, Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Điện Biên Phủ, Nơ Trang Long, Trường Sa, Phạm Văn Đồng (Bình Lợi – Tân Sơn Nhất).

- Phối hợp với các UBND phường, các Công ty, Doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng đô thị xanh - sạch – đẹp; tham mưu UBND quận chỉ đạo tăng cường mảng xanh đô thị trên địa bàn quận.

4. Công an quận chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị và các UBND phường tăng cường quản lý giao thông trên địa bàn nhất là đối với các tuyến đường trọng điểm; Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn quận.

a) Gắn xây dựng phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa, tổ dân phố văn hóa với việc triển khai lồng ghép chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư an toàn theo Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

b) Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các UBND phường phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ địa bàn tổ dân phố, khu phố; củng cố, phát huy, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự; duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ Dân phố; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

c) Tiếp tục phối hợp Phòng LĐ TBXH quận và các đơn vị tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận. Thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 01/2008/NQLT.

VII. ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

          1. Công an quận

a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động số 09-Ctr/QU ngày 19/5/2011 của Ban thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới. Phối hợp các phòng ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự từ 5% - 10%, khám phá án đạt trên 67%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 90%; các vụ án cướp, cướp giật, trộm cắp khám phá tăng 5% so với năm 2013. Tiếp tục duy trì 02 phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng mới 07 phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; duy trì 76 khu phố an toàn không có tội phạm ẩn náu, hoạt động; duy trì 17 phường có trên 80% tổ dân phố đạt tự quản về an ninh trật tự và phấn đấu xây dựng 04 phường còn lại có 80% tổ dân phố đạt tự quản về an ninh trật tự. Duy trì chuyển hóa phường 22, 25, 26 trở thành phường không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất và nhân rộng ra các phường 3, 5, 7, 11 và 17.

b) Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng trong nhân dân, trong đó tập trung củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức tự quản an ninh trật tự trong nhân dân như: Nhóm hộ tự quản, nhà trọ tự quản, tổ honda ôm tự quản, … củng cố bổ sung đầy đủ số lượng và đảm bảo chất lượng của lực lượng bảo vệ dân phố.

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn trong dịp tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn trong năm.

b) Triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, cướp có vũ khí, tội phạm giết người; bố trí lực lượng kiểm soát và tuần tra mật phục tại các khu vực, địa bàn trọng điểm.

c) Phối hợp Ban chỉ huy quân sự quận tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT-14 đạt kết quả tốt.                   

2. Phòng Quản lý đô thị (thường trực Ban an toàn giao thông quận): Phối hợp Công an Quận, các đơn vị liên quan và các UBND phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và  Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 03/8/2011 của UBND quận về thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Phối hợp cùng Sở ngành, các thành viên Ban An toàn giao thông quận thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận. Phấn đấu kiềm chế không để xảy ra ùn tắc giao thông và giảm từ 5-10% cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2013.

3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận chủ trì tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính Phủ qui định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. Phối hợp các ngành liên quan lập và duyệt hồ sơ đưa người vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy theo NĐ 135/2004/NĐ-CP và NĐ 43/2005/NĐ-CP.  Phối hợp tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng phường không còn tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch 01. Trong đó, duy trì phường 6, 14 ở mức 1a, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; xây dựng các phường 1, 5, 7, 19, 22, 24, 27 từ mức 2 lên mức 1b (phường chuyển hóa không còn tệ nạn ma túy, mại dâm); phường 2, 3, 12, 13, 15, 25 từ mức 1b lên mức 1a (phường duy trì không có tệ nạn ma túy, mại dâm) theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT.

          4. Ban chỉ huy quân sự quận

- Chủ trì tham mưu kế hoạch và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự 2 cấp (quận và phường) đạt 100% chỉ tiêu (trong đó 4% là đảng viên); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng và chất lượng theo chỉ tiêu qui định, trong đó lực lượng dân quân có 16% là đảng viên, 70% là đoàn viên; 100% cơ quan, doanh nghiệp đủ điều kiện phải xây dựng lực lượng tự vệ và hoạt động có hiệu quả. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương. Tổ chức hội thao quốc phòng LLVT quận năm 2014 và tuyển chọn lực lượng tham gia hội thao cụm thi đua IV LLVT Thành phố. Phối hợp với Công an quận tham mưu cho Quận ủy – UBND quận tổ chức triển khai thực hành diễn tập phòng thủ DT-14 đạt kết quả cao.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015”; kế hoạch “Xây dựng Ban chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015”; kế hoạch “đào tạo cán bộ quân sự cấp phường, xã, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo” theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu UBND quận chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014 cho các đối tượng thuộc diện quận quản lý.

- Chủ trì tham mưu củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân quận; tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu phòng không.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ.

          5. Thanh Tra quận, Văn phòng UBND quận chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng (Phòng TN - MT, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng VH - TT, Phòng Tư Pháp, Ban BTGPMB…): Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo kết hợp chặt chẽ với công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân cũng như tính kỷ luật trong chấp hành pháp luật của cán bộ công chức. Văn phòng UBND quận (Bộ phận tiếp dân), Thanh tra quận tham mưu cho UBND quận chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, không để tồn đọng các vụ việc khiếu nại, tố cáo quá thời hiệu theo Luật định; kịp thời giải quyết và hạn chế không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người; thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ của Ủy ban nhân dân quận.

          Phối hợp các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tham mưu UBND quận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn dân nguyện đảm bảo đúng qui định. Hạn chế thấp nhất tỷ lệ đơn thư tồn đọng kéo dài.

          6. Phòng Tư pháp có kế hoạch phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật về công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính mới ban hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quận.

VIII. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; THỰC HIỆN KIÊN QUYẾT VÀ ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

          1. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận và các Chủ tịch UBND phường

          a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý hành chính.

          b) Nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm.

          c) Phát huy dân chủ cơ sở và hiệu lực của công tác giám sát cộng đồng, tăng cường đối thoại giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người (nếu có).

          d) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

đ) Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị (trong đó cần lưu ý vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các bộ phận, cá nhân trực tiếp tiếp xúc và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân; lĩnh vực đất đai, tài chính …) theo chương trình hành động phòng chống tham nhũng giai đoạn 2010 – 2015 và chiến lược Quốc gia về Phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (thông qua Thanh tra quận để tổng hợp báo cáo trình UBND quận).

          2. Phòng Nội vụ chủ trì

a) Tiếp tục tham mưu cho UBND quận thực hiện sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ quận đến phường.

Chủ trì phối hợp các phòng ban, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 03/8/2011 của UBND quận về thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Bình Thạnh giai đoạn 2011-2015.

b) Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND, các phòng ban, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015; kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2011 của UBND quận về thực hiện chương trình cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015); tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính Phủ.

          c) Phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị nhân sự tham mưu cho Quận ủy, UBND quận phục vụ công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ theo quy định; Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ qui định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; xét nâng lương năm 2014 cho cán bộ, công chức đúng quy định.

          d) Tham mưu cho UBND quận tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng trong thi hành công vụ.

          - Tham mưu UBND quận có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức về  trình độ quản lý nhà nước, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

          đ) Hướng dẫn các UBND phường đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQ11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tổ chức tốt các Hội nghị nhân dân. Chủ trì theo dõi tổng hợp việc thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở Khu dân cư”.

          3. Phòng Tư pháp

   a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng ban chức năng và các UBND phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, … tham mưu cho UBND quận hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp; thực hiện thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành; kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do UBND phường ban hành, kịp thời đề xuất xử lý đối với các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác bồi thường trách nhiệm nhà nước và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận.

c) Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 và phối hợp tổ chức triển khai Hiến pháp sửa đổi bổ sung, Luật đất đai sửa đổi và các văn bản Luật khác, các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính… có hiệu lực trong năm 2014; nghiên cứu tham mưu đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng cộng tác viên và hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý; tiếp tục đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phạm tội và người chưa thành niên bị xâm hại.

d) Duy trì thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch tại quận và thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác chứng thực, đăng ký hộ tịch tại các phường để nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực, hộ tịch ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch" và cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký quản lý cư trú  theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố.

đ)Tham mưu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính và thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

          4. Văn phòng UBND quận

a) Phối hợp các phòng ban, đơn vị và các UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng và phát triển các chương trình phần mềm công nghệ thông tin; đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt và tăng cường thực hiện công tác bảo mật công nghệ thông tin. Tham mưu UBND tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan và nhất là trong việc nhận và chuyển văn bản đi, đến giữa các phòng ban, giữa quận với các phường, với thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

          b) Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cổng thông tin điện tử quận. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đảm bảo hệ thống phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành, nâng cao chất lượng các “sản phẩm” hành chính. Thực hiện nâng cấp hệ thống mạng và một số phần mềm CNTT hiện đang áp dụng.

          c) Tham mưu cho UBND quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận. Tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các phòng ban, đơn vị và UBND phường thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng hiệu quả công việc đối với các ý kiến chỉ đạo.

5. Thanh tra quận

a) Tiếp tục tham mưu UBND quận chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị theo chương trình hành động phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011 - 2016 và chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020.

 b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách, các quỹ vận động trong dân của UBND các Phường, các đơn vị thuộc quận. Kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài sản công các đơn vị thuộc quận. Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các bút phê, kết luận chỉ đạo của Thường trực UBND quận.

c) Tham mưu UBND quận tăng cường công tác thanh kiểm tra đột xuất đối với thủ trưởng các đơn vị phòng ban và cán bộ công chức về trách nhiệm công vụ.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân quận theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng ban, đơn vị và các UBND phường nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay kế hoạch này. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, các Ủy ban nhân dân phường công bố công khai kế hoạch chương trình công tác của đơn vị để nhân dân biết, tham gia ý kiến và giám sát thực hiện; đồng thời gửi kế hoạch của đơn vị về UBND quận (thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng UBND quận) chậm nhất trước ngày 28 tháng 02 năm 2014).

3. Chánh Văn phòng UBND quận giúp Chủ tịch UBND quận kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện chung trong toàn quận và báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện cho Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận. Phối hợp các Phòng ban tham mưu tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các Kế hoạch thực hiện các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X trong năm 2014.

4. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm cho Ủy ban nhân dân quận và báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Kế hoạch đầu tư) đúng theo quy định.

          5. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này.

          6. Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đua và khen thưởng quận chậm nhất cuối tháng 02 năm 2014 có hướng dẫn cụ thể thang điểm thi đua năm 2014 cho phù hợp với những nhiệm vụ trọng tâm của quận, 6 tháng và cuối năm tổ chức chấm điểm đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cán bộ công chức và khen thưởng năm 2014./.


Số lượt người xem: 4536    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm