SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
0
2
4
2
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 28 Tháng Hai 2011 3:25:00 CH

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2011


KẾ HOẠCH

Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/2011/QĐ-UBND

ngày … tháng    năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

 


 

  Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đặc biệt đối với quận Bình Thạnh là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập quận Bình Thạnh (tháng 6/1976-tháng 6/2011); là năm đầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015; Do đó, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn sắp tới. Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của quận, đồng thời tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Thành phố sát hợp với tình hình của quận, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị; bảo đảm tốt an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí – thực hành tiết kiệm; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, các Chủ tịch UBND phường thuộc quận tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Tiếp tục duy trì đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và hướng đến phát triển bền vững về kinh tế; giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ 8% trở lên; thương mại - dịch vụ tăng từ 25% trở lên so với năm 2010; tiếp tục thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả thị trường; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

1. Phòng Kinh tế chủ trì:

a) Phối hợp các đơn vị kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tết, thực hiện chương trình bình ổn giá, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thu gom hàng đầu cơ tích trữ, nâng giá (nhất là trong các dịp Lễ, Tết).

b) Phối hợp các phòng ban, đơn vị liên quan tham mưu UBND quận triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận khi có chỉ đạo của Thành phố; tập trung các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại ở các khu trung tâm, các chợ cấp quận, các trục đường trung tâm thuộc quận.

c) Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có kết quả qui hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn quận; Phối hợp với các đơn vị liên quan và các UBND phường tăng cường các biện pháp chống tái lấn chiếm các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quận. Tham mưu triển khai việc sát nhập các hợp tác xã trên địa bàn quận.

d) Phối hợp Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và các phòng ban, đơn vị liên quan hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng tại Văn Thánh, triển khai công tác hiệp thương, di dời tiểu thương để triển khai dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Đa; Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo hàng tháng, quý cho UBND quận.

          đ) Có kế hoạch tăng cường quản lý quy hoạch ngành nghề, hỗ trợ phát triển kinh tế và thực hiện hậu kiểm, kiên quyết chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

          e) Phối hợp với Chi cục thuế và các đơn vị chức năng, các UBND phường tham mưu UBND quận thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu thành lập Hội doanh nghiệp quận Bình Thạnh.

- Định kỳ  01 quí/lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.

 - Có kế hoạch tổ chức, phân công chặt chẽ công tác hậu kiểm; thống kê và nắm chắc hộ, tình trạng kinh doanh, tình hình đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện ứng dụng phần mềm liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – cấp mã số thuế.

g) Phối hợp phòng Tài nguyên – Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo qui định của thành phố.

h) Phối hợp Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực như đầu cơ, găm hàng và gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng gian, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ...; phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống nhằm bảo đảm cung cầu, ổn định giá cả thị trường; có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường xuyên triển khai các đợt khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết, Lễ hội lớn trong năm 2011.

- Tham mưu UBND quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

i) Phối hợp với các Phòng ban liên quan để triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý khoa học công nghệ trên địa bàn.

2. Đội Quản lý thị trường quận, các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh các loại hàng gian, hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch; xử lý kiên quyết các trường hợp kinh doanh hóa đơn, trốn thuế và vi phạm pháp luật; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của quận theo kế hoạch kiểm tra từng lĩnh vực.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Ban quản lý chợ: Theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả thị trường, kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu đối với các sản phẩm, hàng hóa kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn quận, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá. Phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra giá thị trường nhất là trong dịp tết Nguyên đán.

4. Phòng Văn hoá - Thông tin tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

5. Các UBND phường : phối hợp với Đội Quản lý thị trường quận thực hiện tốt nội dung 2; phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thực hiện nội dung 4.

II. Bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Phấn đấu thu thuế vượt 10%, thu ngân sách nhà nước tăng 10% so với dự toán pháp lệnh nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chi các hoạt động thường xuyên và đột xuất của quận.

1. Chi cục thuế :

a) Phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu năm 2011 theo chỉ tiêu được giao, tập trung quản lý thu có hiệu quả đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; tăng cường kiểm tra công tác ủy nhiệm thu cho các UBND phường để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu. Phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường triển khai việc thu đúng, thu đủ các khoản thu liên quan đến lĩnh vực nhà đất.

Tập trung thực hiện thu thuế môn bài năm 2011, phấn đấu trong quí I/2011 đạt 90% nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách quận đáp ứng nhu cầu chi cho các hoạt động trong quý I/2011, nhất là chi các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

b) Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo đúng qui định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra trước, trong và sau đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thu hồi các khoản chiếm dụng tiền hoàn thuế; kiên quyết chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế. Tập trung công tác kiểm tra và xử lý các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng...không xuất hóa đơn tài chính khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

c) Chủ động đề xuất các biện pháp cải cách hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ, quản lý thuế; thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế.

d) Thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ thuế, tích cực áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phấn đấu nợ đọng thuế đến ngày 31/12/2011 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu ngân sách năm 2011(trừ số thuế được gia hạn, tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh).

đ) Rà soát lại nguồn thu thuế nhà đất trên địa bàn phường, chuẩn bị việc thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ 1/1/2012.

          e) Công tác kiểm tra thuế : thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế ít nhất 15% số doanh nghiệp trên địa bàn. Kiểm  tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đạt 10%, thực hiện kiểm tra 70% số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau (bao gồm cả hồ sơ hòan trước, kiểm tra sau của năm 2010 chuyển sang). Đôn đốc thu kịp thời tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Đảm bảo 100% các cuộc kiểm tra thực hiện đúng qui trình, đúng chính sách, chế độ.

          2. Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì:

a) Tham mưu cho UBND Quận điều hành ngân sách đúng chính sách, chế độ, cân đối các nguồn thu, đảm bảo các khoản chi thường xuyên; chi cải cách tiền lương; chi đầu tư phát triển và các khoản chi theo chương trình mục tiêu của quận đảm bảo đúng Luật Ngân sách, Luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chế độ định mức chi theo đúng qui định, giao dự toán phải sát với thực tế. Hạn chế tối đa việc chi phát sinh ngoài dự toán.

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các đơn vị.

b) Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, công khai quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách; kiểm tra việc công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân tại các đơn vị, trường học, UBND phường. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các UBND phường để hạn chế những sai phạm tiêu cực có thể xảy ra.

c) Phối hợp Ban QLĐTXDCT, phòng Quản lý đô thị thẩm định, thực hiện đúng qui trình xây dựng sửa chữa cơ quan, đẩy nhanh tiến độ giải ngân sử dụng nguồn vốn đầu tư tiết kiệm và có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo đúng thời gian qui định.

d) Tiếp tục kiểm tra, rà soát quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý, đề xuất các khu đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

          đ) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng ngân sách mua sắm và sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các UBND phường, cơ quan đoàn thể có sử dụng Ngân sách Nhà nước nhằm đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, tài sản nhà nước  đi vào nề nếp.

e) Thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị, trường học. Thẩm định các công trình sửa chữa từ nguồn vốn ngân sách quận, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.

3. Các UBND phường : phối hợp với Chi cục thuế thực hiện nội dung 1

          III. Tăng cường nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường:

   1. Phòng Quản lý đô thị chủ trì:

a) Hoàn thành và công bố công khai việc phê duyệt đồ án qui hoạch 1/2000 của 19 phường và phối hợp các Phòng ban thực hiện tốt các quy hoạch ngành (VHTT-TDTT và Y tế).

          b) Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ X về chương trình nhà tái định cư và nhà ở cho cán bộ, công chức, trong đó tập trung đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể theo lộ trình, nội dung thực hiện cụ thể từng giai đoạn.

c) Tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ đầu tư xây dựng của các dự án thuộc mọi nguồn vốn trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận bao gồm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn duy tu, sửa chữa thường xuyên.

- Phối hợp với Thanh tra xây dựng và Phòng TNMT có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn quận; Thường xuyên hướng dẫn các Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý dự án, quản lý xây dựng trên địa bàn phường.

- Phối hợp phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi các dự án giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai thực hiện theo quy định. Phối hợp các Sở ngành chức năng thành phố thực hiện rà soát tình hình triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn quận nhưng chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực để kiến nghị thu hồi hoặc chuyển giao cho chủ đầu tư khác; chủ động xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện đầu tư nhanh chóng và hiệu quả.

d) Tập trung công tác giải quyết hồ sơ hành chính như cấp phép xây dựng, cấp số nhà, cấp phép đào đường ... đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 90% trở lên.

đ) Phối hợp Phòng Tài chính kế hoạch, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình, UBND phường 13, 25, 26, 27 và 28 tăng cường công tác phòng chống lụt bão, hạn chế tối đa những ảnh hưởng bất lợi do triều cường, sạt lỡ, vỡ bờ bao.

e) Phối hợp Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận triển khai thực hiện qui hoạch, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

g) Phối hợp Phòng Tài chính kế hoạch, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích và các phường tăng cường kiểm tra, khắc phục cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp.   

h) Phối hợp các phòng ban, đơn vị tiếp tục tham mưu cho UBND quận các dự án, các khu vực qui hoạch kêu gọi đầu tư, tiêu chí, chỉ tiêu đầu tư để cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh việc đầu tư trên địa bàn. Tham mưu chọn nhà đầu tư dự án chỉnh trang xây dựng chợ Bà Chiểu.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì :

          a) Tập trung thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đúng hạn đạt từ 85% trở lên.

          b) Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các Ủy ban nhân dân phường tiếp tục kiểm tra rà soát các dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng hiện nay các chủ đầu tư không tiến hành đầu tư để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi và giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

          c) Hoàn thành và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ X về chương trình vệ sinh môi trường, trong năm 2011 tập trung đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể theo lộ trình, nội dung thực hiện, cụ thể :

           - Tập trung tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức trong cán bộ quản lý nhà nước, Truởng, phó khu phố - tổ dân phố và lực lượng thu gom chất thải về việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Vận động 20% các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại cam kết không sử dụng các sản phẩm khó tái chế thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

          - Đảm bảo 100% chủ nguồn thải có hợp đồng thu gom chất thải thông thường.

- Vận động 25% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bệnh viện và phòng khám đa khoa trên địa bàn quận có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép.

          - Vận động 25% các cơ sở phát sinh chất thải rắn (chất thải rắn thông thường, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn nguy hại) có hợp đồng thu gom đối với cơ quan có chức năng

- Tâp trung công tác cải tạo và tăng cường thêm mảng xanh dọc các tuyến đường chính của quận: Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Đài liệt sĩ – cầu Kinh phường 25, 25), Lê Quang Định (từ Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long phường 14), Phan Đăng Lưu (từ Bạch Đằng – Nguyễn Văn Đậu phường 6).

            d) Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quần chúng, nhân dân về bảo vệ môi trường; Tăng cường quản lý, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường sự phối hợp Sở, ngành thành phố trong việc tổ chức cưỡng chế, tạm thời đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động hoặc buộc di dời các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính Phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Triển khai có hiệu quả việc thu phí môi trường đối với nước thải, rác sinh hoạt. Tham mưu UBND quận kiện toàn và nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ làm công tác môi trường; tăng cường trách nhiệm quản lý môi trường của địa phương.

3. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu triển khai thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo qui định.

  4. Thanh tra xây dựng quận tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch và vi phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình. Phấn đấu giảm từ 10-15% số vụ vi phạm so với năm 2010.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường và lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

          - Tham mưu UBND quận kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trật tự lòng lề đường, giải phóng mặt bằng các dự án nhằm nâng cao hiệu lực QLNN trên lĩnh vực quản lý đô thị.

          5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý đầu tư XDCT và các đơn vị liên quan trong việc giám định đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Tham mưu cho UBND quận trong công tác giám sát và đánh giá đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách. Thực hiện rà soát các dự án và đưa ra khỏi danh mục các dự án không khả thi, kéo dài thời gian thực hiện để tập trung nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải.

          6. Các Ủy ban nhân dân phường : chỉ đạo thực hiện nghiêm, xử lý triệt để theo thẩm quyền qui định trong Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tự đô th; phối hợp với Thanh tra xây dựng quận thực hiện nội dung 4.

IV. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng cơ bản và bồi thường giải phóng mặt bằng:

 1. Ban quản lý ĐTXDCT chủ trì:

a) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng trường lớp đạt chuẩn để thực hiện cải cách giáo dục; xây dựng các công trình chống ngập, trụ sở UBND các phường và các trạm y tế phường đạt chuẩn. Phấn đấu hoàn thành các thủ tục để khởi công các dự án theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 của UBND quận : dự án thoát nước Phan Văn Hân phường 17; Trường Mầm non 13, 25B; Trường Tiểu học Bình Lợi Trung; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; trụ sở UBND phường 1, 7, 11, 21 và 24; trạm y tế các phường 14, 19, 25, 27 và sửa chữa trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng (chậm nhất cuối tháng 02/2011 tham mưu UBND quận kế hoạch, tiến độ và thời gian cụ thể để khởi công từng dự án).

b) Phối hợp với các phòng ban chức năng và các UBND phường đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thành thiết kế dự toán kỹ thuật đối với các dự án trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011, triển khai khởi công thực hiện dự án ngay trong quý I/2011 các dự án đã hoàn chỉnh thủ tục; phấn đấu khởi công đạt từ 80% trở lên đối với các công trình, dự án khởi công mới theo danh mục ĐTXDCB năm 2011.

          2. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng:

a) Tiếp tục chủ động tham mưu để Quận phối hợp tốt với các Sở, Ngành thành phố tham mưu UBND Thành phố kịp thời kết luận giải quyết về nguồn vốn, về quỹ nhà ở để giải quyết đối với các hộ dân không đủ khả năng mua nhà ở, đất ở tái định cư, các vướng mắc trong áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo những yêu cầu sau:

- Đối với dự án đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng : lập danh mục những việc cần giải quyết của từng dự án để phấn đấu gii quyết dứt điểm công tác tạm cư, các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, việc xây dựng nhà tại nền đất Hóc Môn mà Quận đã bố trí tái định cư, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy đối với nhà đất đã bố trí tái định cư.

- Đối với các dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt : xây dựng kế hoạch để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường tại dự án này trong năm 2011, đặc biệt là các dự án trong Khu dân cư Bình Hòa.

- Đối với các dự án sẽ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2011: rà soát để đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, đảm bảo về nguồn vốn, quỹ nhà đất tái định cư, hướng giải quyết các vướng mắc (nếu có) trước khi triển khai ra dân.

b) Phối hợp Phòng Tư pháp tham mưu UBND quận ban hành Quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thống nhất triển khai trên địa bàn quận.

c) Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2011 các dự án sau: dự án cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân; dự án xây dựng chung cư Trường Sa giai đoạn 2 phường 17; dự án lô 13-14 giai đoạn II phường 22, dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thành phần số 2 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị Thành phố và dự án đầu tư xây dựng Bãi trung chuyển xe buýt tại phường 25; dự án xây dựng Cầu Đỏ phường 13, 26; dự án phá dỡ xây dựng mới chung cư lô IV, lô VI phường 27; dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa đoạn 1.2, 1.4 phường 27; dự án cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè quận 1 và quận Bình Thạnh.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kết luận giải quyết các vướng mắc để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án : dự án công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường Chu Văn An phường 12; dự án mở rộng đường Ngô Tất Tố đoạn từ nhánh N4 Cầu Thủ Thiêm đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tại phường 19, 21, 22; dự án Khu dân cư Miếu Nổi phường 3; dự án Khu dân cư Rạch Miễu phường 3; dự án Chung cư tại Khu nhà cháy phường 3; dự án Khu tái định cư 18,4 ha tại phường 28, dự án trường Tiểu học Đống Đa phường 25, dự án Trường Mầm Non phường 26.

3. Phòng Tài nguyên môi trường thực hiện thẩm định để phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xác định pháp lý về đất đ giải quyết bồi thường hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch đảm bảo cân đối cấp phát vốn cho các dự án theo tiến độ đã xác định.

5. Thanh tra quận chủ trì  tiếp tục phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch có kế hoạch kiểm tra việc quản lý tài chính các dự án do quận làm chủ đầu tư để phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý dự án.

6. Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp các phòng ban tập trung tham mưu UBND quận giải quyết các vướng mắc để chủ động chuyển nhượng, tiếp nhận quỹ nhà đất tái định cư để bố trí cho người dân bị giải tỏa, đặc biệt chú ý tới hướng giải quyết tái định cư bằng căn hộ chung cư tại ch trên địa bàn quận.

          7. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, hoàn thiện phương án thực hiện dự án Chung cư cho cán bộ công chức tại phường 13. Thực hiện tốt kế hoạch duy tu nạo vét các rạch, cống thoát nước, cây xanh và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận.

8. Các UBND phường có kế hoạch, biện pháp tập trung vận động, xác nhận hồ sơ pháp lý để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất và tham gia đóng góp kinh phí thực hiện các dự án nâng cấp đô thị; cải tạo cơ sở hạ tầng nâng cấp sửa chữa mở rộng các hẻm theo quy định lộ giới hẻm đã được duyệt.

          V. Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tăng cường công tác Quản lý Nhà nước và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm 2011 – năm vì trẻ em”:

1. Phòng Giáo dục và  Đào tạo chủ trì:

a) Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học 2010 – 2011 “ năm học đổi mới toàn diện nhà trường và xây dựng nhà trường tiên tiến hội nhập quốc tế”; thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ở các bậc học, cấp học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; Tiếp tục quy hoạch tạo nguồn cán bộ quản lý và giáo viên trên cơ sở chuyên môn hóa. Phấn đấu đạt 80% trường học có đời sống văn hóa tốt.

b) Đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và trên 98% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ năm học 2011 - 2012. Duy trì kết quả phổ cập các bậc học; triển khai thực hiện tốt kế hoạch phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.

c) Duy trì và nâng cao hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các phường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp, cơ sở giáo dục ngoài công lập, thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội học tập.

2. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp phòng Giáo dục đào tạo tham mưu cho UBND quận có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, sắp xếp cán bộ quản lý cho Phòng GDĐT và các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Phòng tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp phòng Giáo dục - Đào tạo, Ban quản lý ĐTXDCT xây dựng kế hoạch đầu tư trường lớp, khởi công xây dựng mới các trường theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

4. Phòng Y Tế chủ trì:

a) Tham mưu cho UBND quận kế hoạch quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế; triển khai và quản lý tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế; tăng cường kiểm tra nước thải và rác thải y tế;

b) Tập trung các giải pháp nâng cao hoạt động công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh dưới 11,017%0  và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba xuống dưới 2%, góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm chênh lệnh giới tính khi sinh.

c) Tăng cường công tác quản lý mạng lưới y tế tư nhân, khuyến khích các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân tham gia khám bảo hiểm y tế cho người dân khi đã hội đủ các điều kiện; vận động các cơ sở hiệu thuốc, nhà thuốc đạt chuẩn thực hành tốt nhà thuốc “GPP”; kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở đủ điều kiện.

d) Tiếp tục tham mưu UBND quận thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai thực hiện tốt Luật Khám bệnh, chữa bệnh, kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn quận giai đoạn 2010-2015.

5. Trung tâm Y tế dự phòng chủ trì:

a) Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng; nâng cao chất lượng chuyên môn trong khám chữa bệnh và công tác dự phòng tại các trạm y tế phường; phấn đấu năm 2011 giữ vững 18/20 Trạm Y tế phường có Bác sĩ và đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 6,5% và 97% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đủ 7 loại.

 b) Thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế quốc gia, khống chế các dịch bệnh. Duy trì các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A/H1N1, ... trên địa bàn quận, giảm số ca mắc bệnh tử vong do các dịch bệnh nguy hiểm. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan duy trì và bổ sung kế hoạch khẩn cấp và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả dịch cúm gia cầm, không để lây sang người; tăng cường công tác dập dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các loại dịch khác; nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh.

c) Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp Phòng Y tế kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận.

d) Phối hợp Bệnh viện quận tiếp tục triển khai thêm từ 01 đến 02 điểm khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân.

đ) Phối hợp Trạm Thú Y có biện pháp ngăn chặn phòng ngừa không để xảy ra bùng phát dịch cúm gia cầm, gia súc trên địa bàn quận. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.

6. Bệnh viện quận: Tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh của đơn vị. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, diện chính sách có công và trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, bổ sung nhân sự cho các khoa, phòng chuyên môn để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh dịch vụ tư vấn, khám bệnh tại nhà.

7. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì:

a) Tham mưu UBND quận kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm và các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII và kỷ niệm 35 năm thành lập quận Bình Thạnh (tháng 6/1976-tháng 6/2011).

b) Tăng cường kiểm tra quảng cáo Panô, băng rôn và rao vặt trái phép làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố; hướng dẫn các phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo sai quy định.

c) Phối hợp với công an quận và các UBND phường tập trung, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành và chuyên ngành. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

          d) Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của Cổng thông tin điện tử quận (Website), bản tin Gia Định và bản tin của các UBND phường, thể hiện đầy đủ các nội dung về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Quận ủy - UBND và các hoạt động của UBMTTQ quận, các ban ngành, đoàn thể; đồng thời ghi nhận, phản hồi thông tin về những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

đ) Phối hợp các phòng ban chức năng, hoàn thành và triển khai quy hoạch cơ sở vật chất ngành Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội, tập trung các loại hình kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội và Intenét, game online.

g) Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về công tác gia đình, triển khai thực hiện tốt chiến lược xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quản lý và thường xuyên kiểm tra hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn quận.

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

          a) Tham mưu cho UBND quận thường xuyên chăm lo tốt các diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn quận, đảm bảo cấp phát đầy đủ các chế độ lương và trợ cấp đến các đối tượng theo quy định. 

b)  Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em. Phối hợp với các UBND phường thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Tham mưu UBND quận ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Năm 2011 – Năm vì trẻ em”. Phấn đấu xây dựng 8 phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình  “giảm nghèo – tăng hộ khá” năm  2011; tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo hộ nghèo trên địa bàn dân cư; Giữ vững ổn định thu nhập, tăng cường cải thiện về điều kiện sống của hộ nghèo vừa vượt chuẩn, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo.

- Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng phát huy nội lực, vận động quỹ giảm nghèo và việc làm bổ sung nguồn quỹ 700 triệu đồng và nguồn quỹ ‘Vì người nghèo” 01 tỷ đồng, tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục…) nhằm phấn đấu đến cuối năm 2011 đưa 1.000 hộ có mức thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/người/năm ra khỏi chương trình. Phấn đấu xây dựng phường 14, 15 và phường 24 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm (kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quận xuống dưới 2%).

- Thực hiện 60 dự án nhỏ giải quyết việc làm từ 4 đến 5 tỷ đồng.    

d) Chủ trì phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các Ủy ban nhân dân phường về quản lý sử dụng quỹ giảm nghèo, đôn đốc việc thu hồi vốn và nợ quá hạn và kiểm tra tình hình quản lý cấp phát kinh phí các hộ diện trợ cấp xã hội theo Nghị Định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện; Phối hợp tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng phường cơ bản không còn tệ nạn ma túy, mại dâm; Phối hợp các ngành liên quan duyệt hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy theo qui định. 

          e) Phối hợp Ban chỉ huy quân sự quận tham mưu cho UBND quận tiếp tục xét duyệt các đi tưng hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ Tướng Chính phủ.

          9. Trung tâm Thể dục thể thao:

a) Tiếp tục tham mưu UBND quận tập trung củng cố kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự bộ máy và hoạt động của Trung tâm TDTT quận nhằm đảm bảo hoạt động của Trung tâm đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao hoạt động trong năm 2011.

b) Tập trung đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ, các phòng nghiệp vụ; Tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo lực lượng vận động viên thể dục thể thao đặc biệt là thể thao thành tích cao. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị chức năng hoàn chỉnh quy hoạch cơ sở vật chất ngành Thể dục thể thao. Phối hợp với phòng Giáo dục – đào tạo và Ban giám hiệu các trường nâng cao chất lượng Hội khỏe Phù Đổng, giáo dục thể chất cho học sinh trong nhà trường.

c) Tập trung chỉnh trang nâng cấp các tụ điểm sẵn có để phục vụ tốt nhu cầu thể thao và phong trào quần chúng.

10. Trung tâm Văn hóa thực hiện:

a) Cần đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, cổ động chính trị vào các dịp lễ, tết; thường xuyên kiểm tra và bổ sung nội dung các hộp đèn cổ động chính trị. Triển khai tập huấn cho các Ban chủ nhiệm các Câu Lạc bộ, đội nhóm của quận và phường đặc biệt là các khu phố theo tiêu chuẩn 9 của mô hình phường văn hóa, khu phố văn hóa.

b) Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ của các câu lạc bộ, đội nhóm của quận và phường; nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào văn hóa văn nghệ trong đó chú ý hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng.

c) Chỉnh trang, nâng cao chất lượng hoạt động hội thi, hội diễn, biểu diễn văn hóa văn nghệ tại Trung tâm, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt thư viện và xây dựng các tủ sách pháp luật tại địa bàn dân cư.

11. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên: phối hợp với Quận đoàn và các phòng ban chức năng xây dựng các giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên; mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất cho thanh thiếu niên và nhi đồng; có kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu cho thế hệ trẻ.

12. Trung tâm dạy nghề:

a) Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nâng cấp cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên theo chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề. 

b)  Tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện để thành lập trường trung cấp nghề.

c) Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mở các lớp học nghề cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng.

13. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên quận tham mưu UBND quận triển khai thực hiện chuyển Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên thành Nhà Thiếu nhi quận trong tháng 3/2011.

VI. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phong trào “Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, chương trình “Quốc gia Phòng chống tội phạm-tệ nạn xã hội”; xây dựng khu phố không có phạm pháp hình sự và ma túy, tổ Dân phố an toàn về an ninh trật tự:

1. Giao phòng Văn hóa thông tin, phòng Tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các nội dung sau:

a) Tham mưu cho Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; Tổ chức Hội thảo, tọa đàm nhằm hướng dẫn các BCĐ phường và các Ban vận động khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa, tổ Dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Phối hợp tổ chức tuyên truyền và triển khai sâu rộng đến nhân dân về tiêu chí xây dựng các mô hình văn hóa giai đoạn 2011-2015. Phấn đấu ghi nhận từ 02 - 03 phường đạt chuẩn phường văn hóa, 75% khu phố văn hóa, 80% Tổ Dân phố đạt chuẩn văn hóa, 85% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 90% công sở đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp – an toàn.

b) Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không thực hiện 06 hành vi không văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng bằng nhiều giải pháp phù hợp như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, tờ gấp, tờ bướm, cổ động trực quan, tuyên truyền miệng v..v. Trong đó tập trung giải quyết căn cơ hành vi “bán hàng rong trước cổng trường”, “xả nước thải, rác thải ra lòng lề đường”, “rải vàng mã trên đường phố” và hành vi “phát tờ rơi, sử dụng âm thanh quảng cáo quá lớn nơi công cộng và trên đường phố”.

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, nhất là tình trạng quảng cáo bằng pa nô, băng rôn sai phép, không phép và quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan đô thị. Có kế hoạch trùng tu, bảo vệ các di tích lịch sử và quản lý tốt hoạt động lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng dân gian.

d) Gắn các nội dung thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị  với chủ đề “Năm thanh niên”, phát huy vai trò xung kích, tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của thanh niên.

đ) Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn văn hóa giao tiếp hành chính công cho toàn thể cán bộ công chức quận, phường, trong đó tập trung vào lực lượng cán bộ công chức thường xuyên tiếp công dân, lực lượng thanh tra xây dựng; tổ chức  các lớp giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình đến nhân dân.

e) Phối hợp các đơn vị liên quan quan tâm công tác bảo vệ, trùng tu các di tích lịch sử trên địa bàn quận.

g) Phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn quận.

h) Tập trung quản lý việc thu gom rác dân lập, nâng cao năng lực và hiệu quả của lực lượng thu gom rác dân lập, công lập. Ngăn chặn tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra đường phố, xuống kênh rạch. Yêu cầu các hộ có nhà ở mặt tiền đường cam kết không xả rác, đổ nước thải và  giao rác sinh hoạt đúng giờ qui định. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

2. Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp Công an quận và Thanh tra xây dựng quận, các cơ quan có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh – sinh viên và hộ gia đình chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông.

3. Công an quận chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Thanh tra xây dựng quận và các UBND phường tăng cường quản lý giao thông trên địa bàn nhất là đối với các tuyến đường trọng điểm; Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn quận; Phối hợp thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương), giảm các vụ ùn tắc giao thông về số vụ và thời gian ùn tắc.

- Gắn với việc xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa, tổ dân phố văn hóa với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng phường an toàn không có tội ma túy, khu phố an toàn không có tội phạm ẩn náu và hoạt động, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự để nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần đẩy mạnh có hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

VII. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội

          1. Công an quận chủ trì:

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII và kỷ niệm 35 năm thành lập quận Bình Thạnh.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp các phòng ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự từ  5% - 10% trở lên, khám phá án đạt t 65% trở lên; phấn đấu xây dựng 1 phường không có tội phạm, ma túy; mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn không có tội phạm hoạt động ẩn náu; 80% Tổ dân phố khá về an ninh trật tự. Phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội ngay từ địa bàn tổ dân phố, khu phố; tiếp tục tập trung các biện pháp chuyển hóa khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp, giữ vững và ổn định tình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

c) Phối hợp với các UBND phường duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ Dân phố.

d) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác xây dựng phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

đ) Phối hợp tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT-2011 đạt kết quả tốt.

          2. Ban chỉ huy quân sự quận chủ trì có kế hoạch phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự 2 cấp (quận và phường) đạt 100% chỉ tiêu (trong đó 3,5% là đảng viên); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu trên giao trong đó đảng viên trong dân quân đạt 14% trở lên và đoàn viên trong dân quân đạt 70% trở lên. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương. Phối hợp với Công an quận tham mưu cho Quận ủy – UBND quận tổ chức triển khai thực hành diễn tập phòng thủ DT-2011 đạt kết quả cao.

          3. Thanh Tra quận, Văn phòng UBND quận chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng (Phòng TN - MT, Kinh tế, QLĐT, Thanh tra xây dựng, VH - TT, Tư Pháp, Ban BTGPMB …): tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo kết hợp chặt chẽ với công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân cũng như tính kỷ luật trong chấp hành pháp luật của cán bộ công chức. Bộ phận tiếp dân, Thanh tra quận tham mưu cho UBND quận chỉ đạo xử lý dứt điểm có hiệu quả không để tồn đọng các vụ việc khiếu nại, tố cáo quá thời hiệu theo Luật định (phấn đấu giải quyết 85 – 90% số đơn thư khiếu nại phát sinh trong thời gian qui định); kịp thời giải quyết và hạn chế không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người; thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ của Ủy ban nhân dân quận.

          4. Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng ban chức năng và các UBND phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế … tham mưu cho UBND quận hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp. Có kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật về công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đến cán bộ, công chức và công dân trên địa bàn quận.

         


VIII. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

          1. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận và các Chủ tịch UBND phường :

          a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý hành chính. Phấn đấu 60% trở lên các thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ được áp dụng quy trình ISO.

          b) Nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm.

          c) Phát huy dân chủ cơ sở và hiệu lực của công tác giám sát cộng đồng, tăng cường đối thoại giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người (nếu có).

          d) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

e) Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị (trong đó cần lưu ý vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các bộ phận, cá nhân trực tiếp tiếp xúc và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân; lĩnh vực đất đai, tài chính …) theo chương trình hành động phòng chống tham nhũng giai đoạn 2010 – 2015 và chiến lược Quốc gia về Phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (thông qua Thanh tra quận để tổng hợp báo cáo trình UBND quận).

          2. Phòng Nội vụ chủ trì:

a) Tiếp tục tham muu cho UBND quận thực hiện sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ quận đến phường.

b) Phối hợp với Văn phòng UBND, các phòng ban, đơn vị thực hiện có hiệu Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2010 – 2015); tập trung việc cải cách thủ tục hành chính, chức trách công vụ, đặt biệt chú ý việc cải cách chế độ phối hợp, liên thông giữa các phòng ban đơn vị và giữa quận với các UBND phường.

          c) Phối hợp với Ban Tổ chức quận ủy chuẩn bị nhân sự tham mưu cho Quận ủy, UBND quận phục vụ công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ theo quy định; Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ qui định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Xét nâng lương năm 2011 cho cán bộ, công chức đúng quy định.

d) Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ X về chương trình cải cách hành chính, tập trung đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện cụ thể theo lộ trình, nội dung thực hiện cụ thể trong năm 2011:

- 80% quy trình, thủ tục hành chính do các phòng ban, đơn vị thực hiện được triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 kết hợp với việc triển khai thực hiện việc xử lý hồ sơ trên hệ thống mạng, phần mềm công nghệ thông tin.

- Phấn đấu hoàn thành công tác rà soát các thủ tục hành chính và thực hiện đồng bộ hệ thống các qui trình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị từ quận đến phường.

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức các đơn vị, phòng ban được bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo; Bố trí đủ cán bộ quản lý các đơn vị, phòng ban và cán bộ chủ chốt phường.

          đ) Tham mưu cho Quận ủy - UBND quận tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII.

          e) Tham mưu cho UBND quận tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng trong thi hành công vụ. Thực hiện tốt việc công khai khoán biên chế, khoán kinh phí theo quy chế dân chủ trong cơ quan.

          - Tham mưu UBND quận có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức về  trình độ quản lý nhà nước, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

          g) Hướng dẫn các UBND phường đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tổ chức tốt các Hội nghị nhân dân trong năm tại các Tổ dân phố theo quy định.

          3. Phòng Tư pháp chủ trì:

   a) Tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

   b) Thực hiện thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành; Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do UBND phường ban hành, kịp thời đề xuất xử lý đối với các văn bản trái quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp;

c) Tiếp tục phối hợp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến năm 2012; nghiên cứu tham mưu đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng cộng tác viên và hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý; tiếp tục đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phạm tội và người chưa thành niên bị xâm hại.

d) Duy trì thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch tại quận và thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác chứng thực, đăng ký hộ tịch tại các phường để nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực, hộ tịch ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch".

          4. Văn phòng UBND quận chủ trì:

a) Phối hợp các phòng ban, đơn vị và UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng và phát triển các chương trình phần mềm công nghệ thông tin; đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt và tăng cường thực hiện công tác bảo mật công nghệ thông tin.

          b) Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm thông tin địa lý GIS; cổng thông tin điện tử quận. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đảm bảo hệ thống phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành, nâng cao chất lượng các “sản phẩm” hành chính. Thực hiện nâng cấp hệ thống mạng và một số phần mềm CNTT hiện đang áp dụng.

          c) Tham mưu cho UBND quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận. Tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các phòng ban, đơn vị và UBND phường thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng đối với các ý kiến chỉ đạo.

d) Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 380-TB/TW ngày 23/9/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về năm thanh niên 2011 của UBND quận.

5. Thanh tra quận chủ trì:

a) Tham mưu UBND quận chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của UBND quận (ban hành kèm theo quyết định số 8470/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND quận).

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, quản lý tài sản của nhà nước...; Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng quận tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các vụ việc tiêu cực tham nhũng đã được phát hiện; Xây dựng Quy chế thực hiện chế độ công vụ và thanh tra công vụ, tiếp tục tăng cường thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.


IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân quận theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng ban, đơn vị và các UBND phường nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay kế hoạch này. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường công bố công khai kế hoạch chương trình công tác của đơn vị để nhân dân biết, tham gia ý kiến và giám sát thực hiện; đồng thời gửi kế hoạch của đơn vị về UBND quận (thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng UBND quận chậm nhất là ngày 25/02/2011).

3. Chánh Văn phòng UBND quận giúp Chủ tịch UBND quận kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện chung trong toàn quận và báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện cho thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận.

4. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm cho Ủy ban nhân dân quận và báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Kế hoạch đầu tư) đúng theo quy định.

          5. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này.

          6. Phòng Nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đua và khen thưởng quận chậm nhất cuối tháng 02/2011 có hướng dẫn cụ thể thang điểm thi đua năm 2011 cho phù hợp với những nhiệm vụ trọng tâm của quận, 6 tháng và cuối năm tổ chức chấm điểm đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cán bộ công chức và khen thưởng năm 2011.

                                                                                               

                                                                                       


Số lượt người xem: 7813    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm