SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
9
6
1
8
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 04 Tháng Giêng 2011 7:30:00 CH

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Phần thứ nhất

Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế xã hội năm 2010

 

        Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IX, ngay từ đầu năm UBND quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010. Qua đó quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế đi vào chiều sâu, tập trung triển khai bước đầu đề án phát triển các cụm kinh tế kết hợp chặt chẽ với việc nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tập trung các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2006 – 2010), kết quả đạt được như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH :

UBND quận đã tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010 để từ đó đề ra các biện pháp giải pháp nhằm khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tham gia xây dựng văn kiện đại hội và các báo cáo chuyên đề phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015; xét duyệt văn kiện và tham gia chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở. Tham mưu cho Quận ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010 đảm bảo đúng chế độ, chính sách và mọi người dân đều được đón tết trên tinh thần “an toàn – tiết kiệm và lành mạnh”.

Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được chỉ đạo tập trung, các ngành thể hiện được tính chủ động cùng phối hợp giải quyết công việc phù hợp nhiệm vụ của đơn vị mình. Đặc biệt vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ đã giúp công tác điều hành của UBND kịp thời, sát với tình hình thực tế, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Phối hợp giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn Quận và tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tăng thêm lòng tin của nhân dân với chính quyền địa phương.

 

1. Về kinh tế: Tiếp tục có chiều hướng phát triển theo đúng định hướng thương mại – dịch vụ - sản xuất đạt tốc độ tăng trưởng cao; phối hợp triển khai thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và công tác kiểm tra bình ổn giá, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu; chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu năm 2010 và các mặt hàng phục vụ khai giảng năm học 2010-2011. Quận cũng đã bước đầu triển khai thực hiện có kết quả quy hoạch phát triển các cụm kinh tế giai đoạn 2010 – 2020; tiến hành các thủ tục sáp nhập Hợp tác xã thương mại Gia Định và Thị Nghè. Chuẩn bị các điều kiện để thành lập Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh. Tổ chức khánh thành và bố trí cho tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Văn Thánh mới; thực hiện việc đóng cửa chợ Văn thánh (cũ) vào ngày 30/11/2010 và lập thủ tục thanh lý và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Tổ chức rà soát hồ sơ pháp lý của các sạp, kiot tại chợ Thanh Đa chuẩn bị cho việc di dời các tiểu thương (dự kiến bố trí tại lô F CXTĐ) phục vụ cho việc triển khai dự án trung tâm thương mại Thanh Đa.

1.1) Quận đã triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp như tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn quận, tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép kinh doanh, nộp thuế…

          - Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: theo giá cố định năm 1994 ước thực hiện 1.936,701 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 11,67%; trong đó khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 1.642,138 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 13,17%; khu vực nhà nước ước thực hiện 294,563 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 3,97%. Theo giá trị thực tế ước thực hiện 3.918,493 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,28%.

- Doanh thu thương mại dịch vụ: ước thực hiện 38.501,388 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 33,2%; trong đó: khu vực nhà nước 511,991 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 6,66%; Khu vực hợp tác xã 135,571 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 7,6%; khu vực ngoài nhà nước 37.853,826 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 32,22%.

1.2) Về thu, chi ngân sách:

Công tác thu thuế được tập trung triển khai thực hiện tốt và tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2009, thu ngân sách Quận đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và đột xuất của quận; quận đã dành 40,22% chi cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, 6,14% cho sự nghiệp phát triển y tế và 2,49% cho sự nghiệp văn hóa – TDTT trong tổng chi ngân sách quận năm 2010. Công tác điều hành, quản lý ngân sách và tài sản công đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và đúng theo quy định.

- Thu thuế: ước thực hiện 1.341,369 tỷ đồng, đạt 120% so với dự toán pháp lệnh, tăng 28,25% so cùng kỳ năm 2009. Thuế môn bài ước thực hiện 18,3 tỷ đồng, đạt 122,37% so với dự toán pháp lệnh.

- Thu chi ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.458,135 tỷ đồng, đạt 124,08% so dự toán pháp lệnh, tăng 39,7% so với cùng kỳ ; thu ngân sách quận ước thực hiện 425,876 tỷ đồng, đạt 117,48 % so dự toán pháp lệnh, tăng 30,62% so với cùng kỳ. Chi ngân sách quận thực hiện 405,514 tỷ đồng, đạt 111,83% so dự toán, tăng 12,92% so với cùng kỳ, do tăng các khoản trợ cấp tết, chế độ định mức mới theo quy định, trật tự an toàn xã hội….

 

 

= file toàn văn

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:


Số lượt người xem: 19385    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm