SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
0
1
5
1
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 04 Tháng Giêng 2011 7:20:00 CH

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2010

Phần thứ nhất

Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2010

 

        Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IX, ngay từ đầu năm UBND quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010. Đến nay qua 9 tháng triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN:

UBND quận đã tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của UBND Quận năm 2010, các kế hoạch chuyên đề thực hiện “Năm 2010  - Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”, công tác xây dựng đời sống văn hóa … đến các đơn vị, các UBND phường. Ngoài ra UBND quận cũng đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chuyên đề chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo; ban hành Quy chế phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ quận về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn quận.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010 để từ đó đề ra các biện pháp giải pháp nhằm khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tham gia xây dựng văn kiện đại hội và các báo cáo chuyên đề phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015; xét duyệt văn kiện và tham gia chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở. Tham mưu cho Quận ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị tổng kết năm 2009 trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2010); 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010); 124 năm ngày quốc tế lao động 1/5, 56 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2010), kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010), 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 5 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 đảm bảo đúng chế độ, chính sách và mọi người dân đều được đón tết trên tinh thần “an toàn – tiết kiệm và lành mạnh”.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Về kinh tế:

1.1. Quận đã triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp như tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn quận, tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép kinh doanh, nộp thuế,… Bên cạnh đó công tác bình ổn giá, công tác kiểm tra được chú trọng nhằm đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ tiêu dùng phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong những ngày lễ, tết, đồng thời xử lý các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng trốn thuế … qua đó, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và doanh thu thương mại dịch vụ vẫn được duy trì và tăng so cùng kỳ năm 2009. Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và kế hoạch hợp nhất các hợp tác xã, tiến hành các thủ tục sáp nhập Hợp tác xã thương mại Gia Định và Thị Nghè .

          + Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Theo giá cố định năm 1994 ước thực hiện 1.464,184 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 11%; trong đó khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 1.242,985 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 14,79%; khu vực nhà nước ước thực hiện 221,199 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 6,34%. Theo giá trị thực tế ước thực hiện 3.000,144 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,24%.

+ Doanh thu thương mại dịch vụ: Ước thực hiện 27.748,372 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 33,03%; trong đó: khu vực nhà nước 378,361 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 0,8%; Khu vực hợp tác xã 97,792 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 11,19%; khu vực ngoài nhà nước 27.272,219 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 33,71%.

=file toàn văn


Số lượt người xem: 17279    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm