SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
0
3
4
4
6
Quản lý đô thị 13 Tháng Năm 2021 10:14:49 SA
Quy hoạch hẻm Phường 3 - quận Bình Thạnh  (27/07/2013)
QUY ĐỊNH LỘ GIỚI CÁC HẺM PHƯỜNG 3 - QUẬN BÌNH THẠNH STT TÊN HẺM GIỚI HẠN HIỆN TRẠNG QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GHI CHÚ DÀI RỘNG ĐƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG 1 Hẻm 23 Đinh T.Hoàng - Cuối đường ...
Quy hoạch hẻm Phường 2 - quận Bình Thạnh  (27/07/2013)
QUY ĐỊNH LỘ GIỚI CÁC HẺM PHƯỜNG 2 - QUẬN BÌNH THẠNH STT TÊN HẺM GIỚI HẠN HIỆN TRẠNG QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GHI CHÚ DÀI RỘNG ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG 1 Hẻm 451 BĐ - Cuối hẻm 72.4 ...
Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2010 – Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị” trên địa bàn quận Bình Thạnh  (03/12/2010)
KẾ HOẠCH Thực hiện chủ đề “Năm 2010 – Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị” trên địa bàn quận Bình Thạnh ________________ Căn cứ Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII (kỳ họp thứ 17) về tiếp tục vận động thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố ...
Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009  (03/12/2010)
KẾ HOẠCH Thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 __________________ Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về Thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009 trên địa bàn quận, Nhằm phát huy những mặt làm được và những hạn chế, khó khăn trong năm 2008 thực hiện nếp sống văn minh đô ...
Kế hoạch năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị  (15/02/2008)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUẬN BÌNH THẠNH ______ KẾ HOẠCH “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” (Ban hành kèm theo Quyết định số /2008/QĐ-UBND ngày tháng 1 năm 2008 của UBND quận Bình ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm