SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
3
9
4
1
8
Phát triển Kinh tế Xã hội 26 Tháng Chín 2018 2:06:36 CH
V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.  (03/08/2018)
  
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Quý I và công tác trọng tâm Quý II năm 2016  (10/03/2016)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Quán triệt Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân thành phố năm 2016, Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 30/12/2015 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ quận ...
Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014  (01/03/2015)
KẾ HOẠCH Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2014 Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Nghị ...
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2013  (21/10/2012)
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2013 Phần I TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI 2012 A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM: Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước, thành phố nói chung và quận nhà nói riêng tiếp ...
Chỉ thị về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2011  (28/02/2011)
CHỈ THỊ Về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2011 Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm( 2011 – 2015), cũng là năm diễn ra nhiều ...
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2011  (28/02/2011)
KẾ HOẠCH Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số: …/2011/QĐ-UBND ngày … tháng năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các ...
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ I/2011  (04/01/2011)
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Mão 2011 và các ngày lễ lớn trong quý I/2011. Triển khai kế hoạch chào mừng kỷ niệm 35 ngày thành lập quận Bình Thạnh (tháng 6/1976- tháng 6/2010) 2. Đảm bảo an ninh chính trị – trật tự xã hội ổn định, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa ...
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011  (04/01/2011)
Phần thứ nhất Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010 Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IX, ngay từ đầu năm UBND quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010. Qua đó quận đã tập trung chỉ ...
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2010  (04/01/2011)
Phần thứ nhất Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ Phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2010 Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa IX, ngay từ đầu năm UBND quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010. Đến nay qua 9 tháng ...
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2010  (04/01/2011)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/2010/QĐ-UBND ngày … tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh) Năm 2010, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX; cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010, tạo tiền đề cho việc định hướng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm