• Không tiêu đề
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
2
3
5
4
Phát triển Kinh tế Xã hội 21 Tháng Mười 2012 3:45:00 CH

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2013

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2013

 
Phần I

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KHẢ NĂNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI 2012

 

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước, thành phố nói chung và quận nhà nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, giá cả hàng hóa tuy tăng thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao; tình hình lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân và bị thu hẹp…từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn.

Trước tình hình trên, để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa X, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường tập trung công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với quyết tâm của lãnh đạo quận cùng với sự phấn đấu nỗ lực của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các cấp; tình hình kinh tế - xã hội qua 6 tháng triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Tình hình kinh tế

* Về kinh tế:

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận còn gặp nhiều khó khăn do tình hình lạm phát vẫn còn ở mức cao, giá cả tăng nên người dân có xu hướng tiêu dùng tiết kiệm hơn, chỉ tập trung cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống; đồng thời phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ đồng thời đề ra nhiều biện pháp thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, Quận đã triển khai nhiều chương trình khuyến khích,hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các đơn vị sản xuất kinh doanh phát triển như: tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp nhằm nắm tình hình hoạt động, những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời hoặc đề xuất giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền. Triển khai Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường…từ đó góp phần đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng so với cùng kỳ năm 2011, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 4,25%, thương mại - dịch vụ tăng 18,14% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 843 hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn đăng ký 150,57 tỷ đồng, giảm 17,92%về số hộ và 58,06% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ, giải quyết ngưng kinh doanh cho 412 hộ; bên cạnh đó, Sở Kế hoạch đầu tư thành phố cấp cho 914 doanh nghiệp với số vốn 2.438,8 tỷ đồng, giảm 33,24% về số doanh nghiệp và 56,4% về số vốn đăng ký kinh doanh so với cùng kỳ, giải thể 133 doanh nghiệp. Hiện trên toàn địa bàn quận có 15.126 hộ kinh doanh cá thể, 11.219 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 10.945 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc ngoài quốc doanh, 274 công ty nước ngoài.

* Thu - chi ngân sách:

Triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn; thực hiện công tác thu thuế, đốc thu thuế đọng; tăng cường công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp mới thành lập để tăng nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, do tác động của tình hình lạm phát, việc giản thu và hoãn thu thuế đối với các doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế và thu ngân sách; kết quả trong 6 tháng đầu năm thu thuế của quận chỉ đạt 40% so với dự toán pháp lệnh, giảm 2% so với cùng kỳ; thu ngân sách quận giảm 8,06% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt 40,09% so với dự toán, giảm 12,75% so với cùng kỳ nhưng vẫn đảm bảo nguồn thu cho ngân sách và chi phục vụ cho hoạt động điều hành của quận.

Chi ngân sách quận thực hiện 228 tỷ đồng, đạt 36,84% so dự toán, giảm 0,87% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do công tác điều hành, quản lý ngân sách và tài sản công UBND quận đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí đúng theo quy định.

2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và bồi thường giải phóng mặt bằng:

* Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận, thường xuyên rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn ngân sách và có tính chất ngân sách để thực hiện điều chuyển, bố trí vốn ưu tiên cho các công trình sắp hoàn thành trong năm 2012, các công trình chống ngập, công trình phòng chống lụt bão, sửa chữa cải tạo nâng cấp trường lớp, công trình xây mới trường học phục vụ năm học 2012 – 2013. Hoàn thành và bàn giao Trạm Y tế phường 25, Trung tâm giáo dục thường xuyên để đưa vào sử dụng; Hoàn thành dự án Trường THCS Bình Lợi Trung và PTTH Bình Lợi Trung (nay là trường PTTH Trần Văn Giàu) chuẩn bị bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2012 kịp thời phục vụ khai giảng năm học mới 2012- 2013; khởi công xây dựng trường Mầm Non 11B.

Tuy nhiên một số công trình trọng điểm đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa X như Mầm non 13, Mầm non 25B, nâng cấp vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa được tiến hành triển khai được do khó khăn về nguồn vốn, Thành phố tạm ngưng ghi vốn triển khai thực hiện chỉ tập trung ưu tiến đối với những dự án mang tính cấp thiết, sự đồng thuận của người dân chưa cao trong một số dự án phải tiến hành công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng như dự án Rạch thoát nước Phan Văn Hân phường 17...

Tính đến nay, trên địa bàn quận khởi công xây dựng mới 04 công trình và 14 công trình chuyển tiếp. Tổng mức đầu tư thực hiện là: 295 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách tập trung: 30 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch; Nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp: 6 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 259 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,5% kế hoạch.

* Công tác quản lý đô thị:

Đến nay đã phê duyệt toàn bộ 04 đồ án gồm trường Cán Bộ thành phố, phường 15, phường 24 và phường 26 (phần còn lại); 03 đồ án phê duyệt (phần kiến trúc – giao thông) gồm phường 1, 2, 3,14; phường 12 và khu dân cư Bình Hòa; 08 đồ án phê duyệt nhiệm vụ: gồm đồ án liên phường 5, 6, 7, 11; phường 25; phường 13 (phần còn lại); phường 17; phường 22 (phần còn lại); phường 22, 19 (khu bờ Tây), phường 26 (khu Tam giác) và phường 28; 03 đồ án lập quy hoạch phân khu: phường 19, 21 và phường 27. Một số các đồ án chưa đạt tiến độ so với yêu cầu đề ra do nhiều nguyên nhân như đơn vị tư vấn thực hiện chậm, việc kiểm tra, rà soát ghi vốn một số đồ án chưa đúng tiến độ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định kéo dài; bên cạnh đó, việc lập và điều chỉnh quy hoạch vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra do thay đổi quy định thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch 1/2000 thuộc UBND thành phố và một số đồ án quy hoạch trọng điểm phải do Thành phố lập và phê duyệt.

*Trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường: đã giải quyết tổng cộng 8.618 hồ sơ (bao gồm hồ sơ: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ đăng ký biến động và hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm) tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 77%. Riêng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó đúng hạn 2.581 hồ sơ (trong đó hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo biên nhận năm 2012 đã giải quyết được 867/984 hồ sơ đạt tỷ lệ đúng hạn 88%). Ngoài ra đã cấp 310 giấy chứng nhận theo Nghị định 61/NĐ-CP, 233 giấy chứng nhận cho các hộ dân thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn quận.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm xây dựng, kiên quyết tháo dỡ các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, sông, rạch. Tổng số vụ vi phạm 196 vụ (giảm 3,4% so với cùng kỳ), đã ban hành 174/167 quyết định xử phạt về vi phạm xây dựng, trong đó xây dựng không phép là 33 vụ (giảm 26,7% so với cùng kỳ); xây dựng sai phép 129 vụ (tăng 30,3% so với cùng kỳ); vi phạm khác 12 vụ (giảm 63,6% so với cùng kỳ); ban hành 205 quyết định cưỡng chế vi phạm xây dựng. Tuy nhiên, do trình độ nghiệp vụ lực lượng Thanh tra xây dựng phường còn chưa đồng đều, yếu về thao tác nghiệp vụ kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm xây dựng nên từng lúc, từng nơi vẫn để xảy ra tình hình xây dựng sai phép 30,3% so với cùng kỳ.

* Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng:

Ủy ban nhân dân quận đã tập trung triển khai tốt chủ trương bù chênh lệch bằng tiền thay cho việc bố trí tái định cư tại dự án lô 13-14 (giai đoạn 1) và được đại bộ phận hộ dân đồng thuận, đến nay đã có 48/55 hộ nhận tiền hỗ trợ và gửi vào ngân hàng số tiền hỗ trợ của 07/55 hộ. Chủ động tháo gỡ các vướng mắc khó khăn thuộc thẩm quyền của Quận hoặc báo cáo để Thành phố giải quyết; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các dự án nâng cấp đô thị, cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cầu Băng Ky, cầu Sài Gòn 2; rà soát về pháp lý, quy trình và chính sách bồi thường tại các dự án đang bồi thường dở dang tại khu dân cư Bình Hòa, dự án đoạn 1.2, 1.4, dự án thoát nước Phan Văn Hân phường 17, lô 13-14 (giai đoạn 2), cầu Kinh. Đồng thời rà soát lại các dự án khác để yêu cầu chủ đầu tư sớm đảm bảo các điều kiện để triển khai.

          Tuy nhiên do ảnh hưởng của việc khó khăn về nguồn vốn đối với các dự án thuộc ngân sách và vốn ngoài ngân sách và tác động khách quan từ việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng nên mặc dù đã rất cố gắng nhưng tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng không đảm bảo theo yêu cầu đã đặt ra và sẽ khó hoàn thành trong năm 2012 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa X như việc giải phóng mặt bằng tại các dự án : 1.2, 1.4, Phan Văn Hân, Trường Sa, Lô 13 - 14 (giai đoạn 2), Cầu Kinh, các dự án đang bồi thường dỡ dang trong Khu dân cư Bình Hòa, trong đó có dự án 500 căn hộ cho CB-CC-NLĐ tại Phường 13; việc triển khai di dời khẩn cấp đối với các hộ thuộc Lô IV - Lô VI (Cư xá Thanh Đa, Phường 27) rất khó khăn phức tạp.

Giải ngân 6 tháng đầu năm 2012 là 259 tỷ đồng, trong đó bù chênh lệch cho các hộ dân là 209 tỷ đồng, chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án chỉ đạt 50 tỷ đồng.

* Công tác bảo vệ môi trường:

Tiếp tục triển khai nhiều chương trình, công trình nhằm cải thiện môi trường đô thị. Tổ chức truyền thông môi trường đối với người dân phường 1, 3, 11, 12, 15, 17, 19; tăng cường công tác quản lý, thu gom rác, kiểm tra đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố tiến độ di dời 2 cơ sở Nam Phong, Dệt Gia Định - Phong Phú; kiểm tra lấy mẫu nước thải tại các trạm y tế phường. Tiến hành kiểm tra 85 đơn vị về vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước uống sinh hoạt tại các khu chung cư, cao ốc, bến xe, chợ và trường học trên địa bàn quận; đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổng mức phạt 75.000.000 đồng.

Cùng với lực lượng thanh tra xây dựng quận, các Ủy ban nhân dân phường thực hiện kiểm tra giám sát tuyến Bạch Đằng là tuyến đường văn minh xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, đề nghị thêm 04 tuyến kênh rạch cần nạo vét, vớt rác nhằm hạn chế bùng phát dịch bệnh; thống nhất thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường trên tuyến đường Trường Sa (dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

3. Văn hóa - xã hội

a.Văn hóa, thông tin - Thể thao:

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể từ quận đến phường tổ chức văn hóa - văn nghệ, hội thi, hội thao với nhiều chương trình, loại hình phong phú, phát động các phong trào thi đua yêu nước và nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, giáo dục truyền thống nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước gắn với đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hưởng ứng tích cực “Năm an toàn giao thông - 2012” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về lối sống, nếp sống của các tầng lớp nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương.

Quận đã tổ chức thành công hội thi “Liên hoan tiếng hát 3 thế hệ” lần VI, đây là nét hoạt động riêng và truyền thống của quận Bình Thạnh, đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, công chức, đảng viên, quần chúng nhân dân tại địa phương, đơn vị; tham gia Liên hoan ca múa nhạc dân tộc chủ đề “Giai điệu quê hương – Thành phố Hồ Chí Minh lần XIII năm 2012” và liên hoan các đội Thông tin truyền thông lưu động lần I chủ đề “Toàn dân tích cực thực hiện Năm An toàn giao thông 2012” do thành phố tổ chức; Sơ kết 03 năm Chương trình hành động số 45-CtrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (giai đoạn 2010 - 2015).

Công tác xây dựng đời sống văn hóa: tiếp tục được tập trung đẩy mạnh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa hiện có; phát huy các mô hình trường học có đời sống văn hóa tốt, chợ, siêu thị văn minh thương nghiệp, bến xe an toàn văn minh, bệnh viện văn minh y đức; tổ chức tọa đàm giải pháp xây dựng phường văn minh đô thị, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử trong gia đình; tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng đời sống văn hóa năm 2012, hướng dẫn quy trình bình xét và thang điểm tổ dân phố - mặt trận văn hóa năm 2012 và tổ chức đăng ký các mô hình văn hóa năm 2012, trong đó đăng ký gia đình văn hóa 70.489/71.330 hộ, đạt 98,83%; tổ dân phố văn hóa: 1.471/1.508 tổ, đạt 97,54%; khu phố văn hóa: 87/89 khu phố, đạt 97,75%. Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Khu phố, tổ dân phố - mặt trận; tổ chức Hội nghị nhân dân lần 1 năm 2012 theo đúng kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa: thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tập trung, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội và chuyển hóa địa bàn trọng điểm; phối hợp, hỗ trợ phường 25 thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội, dịch vụ internet, karaoke, các dịch vụ văn hóa như băng đĩa, sách báo, biểu diễn nghệ thuật...kết quả trong 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra 120 cơ sở, vi phạm 112 cơ sở, ban hành 106 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 714.850.000 đồng .

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra quảng cáo rao vặt trái phép (đã xử lý tháo gỡ 36 panô, xóa 195 quảng cáo rao vặt sai qui định) làm mất vẻ mỹ quan nơi công cộng và vi phạm nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn dân cư; hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo thương mại trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015.

Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn thi đấu thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm với các môn: bóng đá, việt dã, cầu lông, dưỡng sinh…góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức và nhân dân tại địa phương. Công tác giáo dục thể chất trong trường học trên địa bàn quận được chú trọng; tổ chức giải Hội khỏe Phù Đổng năm học 2011-2012 cho học sinh các cấp trên địa bàn quận tham gia rèn luyện sức khỏe, qua đó chuẩn bị lực lượng cho để tham gia thi cấp thành phố. Thể thao quận nhà đã đăng cai 3 giải thể thao thành phố và đạt thành tích vô địch kéo co, Judo trẻ thiếu niên nhi đồng, giải cầu mây năng khiếu. Tham dự 37 giải thành phố đạt 72 huy chương vàng, 84 huy chương bạc, 127 huy chương đồng.

b. Giáo dục - Đào tạo:

Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học 2011 - 2012 “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ Giáo dục - đào tạo. Tập trung chỉ đạo ngành giáo dục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo; kết quả năm học 2011 - 2012, tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100% và tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 98,3% (giảm 1% so với năm học 2010-2011) và tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96,31%. Thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo hướng nghề cho học sinh, tỷ lệ học sinh đạt kết quả cuối khóa đạt 99,54%.

Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2012 - 2013 và hoàn thành công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo phục vụ năm học 2012 - 2013. Bên cạnh đó, quận quan tâm củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, khởi công xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng Trường THCS Bình Lợi Trung và PTTH  Bình Lợi Trung (Thành phố đã có quyết định thành lập trường THPT Trần Văn Giàu) và Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tháng 7/2012 kịp thời phục vụ khai giảng năm học mới 2012-2013; khởi công xây dựng trường Mầm non 11B.

Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến trên cơ sở duy trì, sắp xếp và phát triển các loại hình ngoài công lập.

c. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Công tác khám chữa bệnh: Số lượt người khám chữa bệnh 335.657 lượt, khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi 21.468 lượt. Tổ chức khám sức khỏe sinh sản cho 717 nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động của các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Triển khai thí điểm công tác khám bảo hiểm y tế tại phường 11, 21 và 24; có 2 phòng khám đa khoa tư nhân (Vì Dân và Kiều Tiên) tham gia khám BHYT trên địa bàn quận.

Công tác phòng chống dịch bệnh: tiếp tục kiên trì, chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh, nâng cao ý thức vệ sinh, phòng dịch trong nhân dân. 6 tháng đầu năm, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tuy giảm so với cùng kỳ, số ca bệnh sốt xuất huyết xảy ra 100 ca, có 01 ca tử vong (giảm 67 ca so với cùng kỳ); hội chứng tay chân miệng 47 ca (giảm 110 ca so với cùng kỳ) nhưng vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp do các dự án trên địa bàn quận triển khai thực hiện nhiều, nhiều khu nhà trọ tập trung đông dân cư, hệ thống các kênh rạch bị các hộ dân lấn chiếm, dự án kiểm soát triều cường chưa thực hiện hoàn chỉnh gây hạn chế dòng chảy dễ phát sinh dịch muỗi, ý thức tự giác chấp hành các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh của một bộ phận người dân còn thấp nên nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh tả trong mùa mưa là rất cao. Trước tình hình đó, UBND quận đã tập trung chỉ đạo tổ chức khảo sát tình hình dịch muỗi trên địa bàn, tiến hành tổng vệ sinh ở các Phường 11, 12, 13; nạo vét, vớt rác, vớt lục bình trên các tuyến đường kênh rạch do Quận quản lý; kiểm tra ở 20 phường và các trường học trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng; tổ chức truyền thông cộng đồng phòng chống Sốt xuất huyết tại 20 phường, giám sát và xử lý ổ dịch theo qui định.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: tổ chức tập huấn Luật vệ sinh an toàn thực phẩm và Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tiến hành thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm 799 cơ sở, xử phạt 31 cơ sở với tổng số tiền 190.050.000.000 đồng. Thẩm định cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm” cho 70 cơ sở trên địa bàn quận.

Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân: Thường xuyên kiểm tra và quản lý hoạt động của y tế tư nhân. Thanh tra 340 cơ sở hành nghề y dược tư nhân đợt 1/2012, xử lý 27 cơ sở. Cấp phép hành nghề y dược tư nhân cho 60 cơ sở. Thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm cho 184 cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn. Tập huấn Nghị định 93/NĐ-CP và Nghị định 96/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực dược và hành nghề khám chữa bệnh cho cơ sở y dược tư nhân.

Công tác Dân số - KHHGĐ và trẻ em: Triển khai kế hoạch thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2012 và ra quyết định giao chỉ tiêu DS-KHHGĐ cho các UBND Phường. Tập trung tuyên truyền tỷ lệ giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 tại các địa bàn có con thứ 3 tăng, củng cố bổ sung kịp thời cộng tác viên mới tại 20 phường. Tiếp tục thực hiện cập nhật ghi chép ban đầu về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Tập trung tuyên truyền vận động thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trong chiến dịch đợt 1/2012 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch Thành phố. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (giai đoạn 2011-2015).

Công tác trẻ em: tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em. Chỉ đạo tập trung triển khai rà soát số liệu trẻ em từ 0 đến 16 tuổi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu trong Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn quận; tổ chức rà soát tình hình bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2010 - 2015 và đánh giá khái quát thực trạng tình hình bạo lực, ngược đãi, tai nạn thương tích, đặc biệt là việc xâm hại trẻ em trên địa bàn để xây dựng chương trình hành động nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em. Triển khai kế hoạch khu phố đăng ký xây dựng phường phù hợp với trẻ em năm 2012 theo Quyết định 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành; cập nhật quản lý các diện trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cấp 2.641 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

d. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội:

Công tác giảm nghèo, tăng hộ khá và đảm bảo an sinh xã hội: được cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội quan tâm thực hiện tốt với nhiều giải pháp hiệu quả, giải quyết một phần khó khăn cho các đối tượng nghèo và các đối tượng cần được bảo trợ. Trong 6 tháng vận động quỹ giảm nghèo được 392.485.500 đồng đạt 56,07% kế hoạch; xây tặng và bàn giao 17 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo với tổng số tiền 680.250.000 đồng; mua 7.442 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người tàn tật, người cao tuổi. Ban hành 990 quyết định trợ cấp xã hội cho người nghèo và người bị khuyết tật, tâm thần.

Bên cạnh việc chăm lo cho các đối tượng nghèo, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng tiếp tục được thực hiện tốt; Ủy ban nhân dân quận còn ra 03 quyết định giao đất nhà tình nghĩa ở phường 13 và xây tặng 04 căn nhà tình nghĩa phường 13, 25 với tổng số tiền 325.000.000 đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012: thực hiện cấp phát đầy đủ các khoản trợ cấp Tết Nhâm Thìn cho diện chính sách và dân nghèo theo qui định. Trong đó, ngân sách quận chi theo quy định thành phố: 22.805.510.000 đồng. Quận đã chăm lo thêm cho các diện từ nguồn ngân sách quận là 7.357.152.000 đồng, với 11.786 suất. Các phường đã vận động chăm lo tổng số tiền 1.588.071.400 đồng với 7.059 suất. Nhìn chung, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách có công, chính sách xã hội, dân nghèo, hộ nghèo và người lao động trong dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012 được triển khai đúng kế hoạch đặt ra, đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Tổ chức đào tạo nghề cho 3.196 lượt học viên đạt 40% so với kế hoạch, giảm 6,8% so với cùng kỳ; Số học viên tốt nghiệp là 2.085 lượt học viên đạt 32,08% so với kế hoạch, giảm 2,26% so cùng kỳ. Chứng nhận hồ sơ giới thiệu giải quyết việc làm cho 8.347 lao động, đạt 55,65% kế hoạch, có việc làm ổn định 5.028 lao động.  Lập và phát vay 13 dự án, 42 hộ; giải quyết việc làm cho 57 lao động bằng nguồn vốn Quỹ 156 và 71 với tổng số tiền 850.000.000 đồng.

e. Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chuyển hóa địa bàn: Ngay từ đầu năm,  Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; các ban ngành, đoàn thể quận có sự phối hợp đồng bộ triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tính từ năm 2011 và 5 tháng của năm 2012 đến nay, đã chuyển hóa 28 địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có 16 địa bàn chuyển hóa không còn phức tạp, 12 địa bàn chuyển hóa phức tạp giảm từ 80 - 90%.

Bên cạnh đó các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng, các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn phường, khu phố, tổ dân phố; có 14 khu phố (70%), 1.312 tổ dân phố (vượt 28,8% chỉ tiêu Nghị quyết) đăng ký an toàn không có tội phạm ẩn náu, hoạt động; phối hợp triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự năm 2012 trong đó trọng tâm là chuyển hóa địa bàn phường 25 là địa bàn không có tội phạm hoặc kéo giảm đến mức thấp nhất. Do có sự tập trung của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận, phường nên các khu vực, tuyến đường tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm đã được kéo giảm; công tác kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tập trung kiểm tra các địa bàn phức tạp như phường 7, 11, 22, 25, 26, 28, khu vực tuyến đường D2, D5, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Văn Đậu, vì vậy một số cơ sở đã ngưng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề.

Công tác đấu tranh phòng chống ma túy: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, đấu tranh chuyển hóa các tụ điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh góp phần xây dựng môi trường lành mạnh cho người sau cai nghiện phấn đấu vươn lên.

Thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn thành phố chọn phường 3 là phường phức tạp về ma túy và phường 26 là phường phức tạp về mại dâm để tập trung chuyển hóa địa bàn. Ngoài ra, Ban chỉ đạo quận chỉ đạo tiếp tục chuyển hóa địa bàn khu ao cá, chợ cây Điệp phường 12 và khu vực cầu Ba Lai, Nguyễn Lâm, Vạn Kiếp phường 3. Kết quả khu ao cá, chợ cây Điệp phường chuyển hóa đạt 90%; khu vực cầu Ba Lai, Vạn Kiếp phường 3 chuyển hóa đạt trên 95%.

Tiếp nhận 38 người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, lũy kế đến nay đã tiếp nhận 273 người, trong đó giảm 113 người (do chết, chuyển đi, bị bắt về phạm pháp hình sự…), thực tế đang quản lý 160 người, trong đó tỷ lệ tái nghiện 17,58%. Xét duyệt 144 đối tượng vào cơ sở chữa bệnh; lũy kế đến ngày 31/5/2012 đã xét duyệt 783 đối tượng vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định 135/2004/NĐ-CP và Nghị định 43/2005/NĐ-CP.

4. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội:

a. Tình hình trật tự, an toàn xã hội:

Đã phát hiện, bắt và xử lý 23 vụ vi phạm kinh tế, tổng trị giá hàng hóa khoảng 518,1 triệu đồng; phạm pháp hình sự: xảy ra 206 vụ (giảm 49 vụ, tỷ lệ 19,2% so với cùng kỳ năm trước), bắt 140 vụ, bắt 191 đối tượng, đạt 67,96%. Sử dụng, tàng trữ và mua bán chất ma túy bắt 59 vụ - 124 đối tượng. Mại dâm bắt 03 vụ - 12 đối tượng; 26 vụ - 130 đối tượng cờ bạc. Tình hình phạm pháp hình sự tuy có kéo giảm nhưng số vụ mua bán chất ma túy tăng cao 18 vụ do số người tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ về địa phương và tỷ lệ tái nghiện tăng 17,58%; số vụ cướp tài sản, trộm đột nhập tăng và xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng nhưng tỷ lệ điều tra khám phá chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra (67,69%).

Cháy xảy ra 08 vụ (tăng 04 vụ), không thiệt hại về người và tài sản. Tình hình cứu nạn, cứ hộ 08 vụ (tăng 02 vụ). Kiểm tra nhắc nhở về công tác phòng cháy chữa cháy 1.609 lượt cơ sở, lập 1.609 biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 107 vụ với số tiền 187.300.000 đồng.

b. Công tác quân sự địa phương:

  Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn trong các ngày cao điểm; tăng cường phối hợp công an xây dựng kế hoạch bảo vệ, tuần tra khép kín địa bàn, chốt chặn các mục tiêu trọng điểm.

Tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự và Hội cựu chiến binh quận. Tổ chức Hội thao Quốc phòng năm 2012 đảm bảo đúng, đủ nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối với 08 nội dung; tổ chức lễ đón 221 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương ở các đơn vị.

Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2012 và chỉ tiêu gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên; chỉ tiêu phát triển luân phiên dân quân năm 2012 đối với 20 phường. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, tổng số thanh niên đến đăng ký đạt 99,82%.

c. Thực hiện “Năm An toàn giao thông”:

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai đồng bộ. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông, phát động và ký kết giữa Chủ tịch UBND quận và Chủ tịch UBND 20 phường; Hàng tháng duy trì họp giao ban Ban An toàn giao thông mở rộng qua đó chỉ đạo kịp thời các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn trên cả 03 mặt và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn điều tiết phân luồng giao thông cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên tại các phường trên địa bàn quận. Tập trung chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý các tụ điểm phức tạp thường xuyên lấn chiếm trên các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng để nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuần tra, xử phạt kiên quyết xử lý, cưỡng chế các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bên cạnh việc bố trí lệch giờ học, kết hợp chấn chỉnh trật tự lòng lề đường... làm giảm đáng kể tình trạng ùn tắt giao thông trên nhiều tuyến giao thông chính của quận. Từ đầu năm đến nay chỉ xảy ra một vụ ùn tắt giao thông trên 30 phút tại khu vực cầu Kinh do việc rào chắn phục vụ thi công sửa chữa cải tạo cầu Kinh.

Tình hình tai nạn giao thông xảy ra 26 vụ (tăng 01 vụ so với cùng kỳ, tỷ lệ tăng 4%), chết 19 người (giảm 01 người), bị thương nặng 09 người (giảm 02 người so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 18%), hỏng  33 xe (10 ô tô và 13 xe gắn máy), số vụ va chạm nhỏ 199 vụ (giảm 29 vụ), bị thương nhẹ 205 người (giảm 27 người). So với 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương thì số vụ có tăng nhưng số người chết và bị thương giảm nhẹ. Lập 13.531 biên bản vi phạm giao thông, trật tự lề đường, với số tiền 3.589.993.000 đồng.

d. Thanh tra:

Tổ chức triển khai Kế hoạch thanh tra tình hình thu, chi tài chính trong và ngoài ngân sách năm 2012 tại các đơn vị theo kế hoạch. Thực hiện 03 cuộc thanh tra tình hình thu, chi tài chính tại Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình về nâng cấp hẻm 182 Bạch Đằng phường 24; thanh tra Luật Ngân sách, Luật Kế toán tại trường Mầm non 17; thanh tra giải quyết đơn thư, tố cáo, phản ánh của giáo viên trường THCS Trương Công Định liên quan đến tài chính và dân chủ cơ sở. Triển khai cuộc thanh tra chuyên đề về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh.

Qua các cuộc thanh tra chưa phát hiện nội dung vi phạm về tài chính phải xử lý thu hồi hoặc xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan; chủ yếu chỉ nhắc nhở về nguyên tắc tài chính, kế hoạch, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ.

e. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân:

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn trọng, tránh phát sinh những bức xúc của người dân. Các UBND phường và các đơn vị phòng ban thể hiện trách nhiệm cao trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao chất lượng thụ lý, tham mưu giải quyết đúng thời hạn và dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn diễn ra ở mức độ tương đối bình thường, chủ yếu số hộ tại các dự án quy hoạch, khiếu nại hoặc kiến nghị đối với phương án áp giá bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư. Trong đó, đáng chú ý có 15 hộ tại dự án nâng cấp, mở rộng cầu Kinh - Thanh Đa, phường 25, 27 khiếu nại tập thể tại các cơ quan chức năng của quận và thành phố. Tuy nhiên UBND quận đã kịp thời vận động, giải thích theo đúng quy định của pháp luật nên tình hình đã ổn định. Bên cạnh đó, UBND quận duy trì tổ chức lịch tiếp dân định kỳ hàng tuần của lãnh đạo quận, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị đảm bảo tốt việc tiếp dân theo lịch. Thường trực Ủy ban nhân dân quận chủ trì cùng các phòng ban, đơn vị chức năng tiếp xúc, đối thoại 256 lượt công dân. Nhận 346 đơn (đơn không thuộc thẩm quyền 125 đơn, đơn trùng 146 đơn), số đơn thuộc thẩm quyền phải xử lý là 75 đơn, số đơn tồn kỳ trước chuyển sang là 53 đơn. Tổng số đơn phải giải quyết là: 128 đơn (trong đó có 05 đơn tranh chấp, 112 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo) và đã giải quyết 112 đơn, đạt 87,50%. Xảy ra 09 vụ - 76 lượt người kéo đến các cơ quan nhà nước và thành phố khiếu kiện (giảm 07 vụ - 83 lượt người so với cùng kỳ).

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể quận và phường. Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các  văn bản luật có hiệu lực trong năm 2012 cũng như thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông; an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng…Đặc biệt triển khai Chỉ thị số 13/2008/CT-TTG ngày 11/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ  về “Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới” và văn bản số 12/UBNDTP-PCNC-M ngày 10/01/2009 của Thường trực UBND thành phố chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/2008/CT-TT và triển khai sâu rộng đến từng hộ dân về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ngoài ra còn tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý, quy trình xử lý đối với người nghiện ma túy, mại dâm, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo…Từ đầu năm đến nay tổ chức 249 buổi phổ biến, giáo dục pháp luật với 31.492 lượt người tham dự.

6. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Được sự chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân tiếp tục lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí với việc triển khai Nghị quyết trung ương 4 khóa IX về tăng cường công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng; triển khai phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức cụ thể; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, rà soát bổ sung điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong cơ quan, thực hiện công khai hóa các quy định của nhà nước trong sử dụng, quản lý thu chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách, các quỹ vận động trong dân, tình hình quản lý sử dụng tài sản công của UBND phường, các đơn vị thuộc quận. Tiếp đoàn kiểm tra về công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Thanh tra Thành phố.

Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thái độ giao tiếp, tác phong của đội ngũ cán bộ công chức trong giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ngăn ngừa và đấu tranh kịp thời với các hành vi sai trái của cán bộ công chức.

Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng thời gian quy định, đạt yêu cầu đề ra. Qua đánh giá, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác giao khoán kinh phí và biên chế năm 2011 thực hiện tốt cuối năm các đơn vị thuộc quận và 20 phường đã tiết kiệm tăng thu nhập cho cán bộ công chức và người lao động bình quân 9 triệu đồng/người.

7. Công tác cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 giai đoạn 3 đối với 15 nhóm thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thành phố; triển khai xây dựng và áp dụng ISO đối với 100% thủ tục hành chính theo Đề án 30; xây dựng chính sách chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chính sách chất lượng đối với các sản phẩm ứng dụng ISO 9001:2008 trong năm 2012 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức và nhân dân, kết quả trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh tế tiếp nhận 843 hồ sơ, đã giải quyết 843/843 (trong đó đúng hạn 843 hồ sơ, tỷ lệ 100%); lĩnh vực quản lý đô thị đã giải quyết 2.518 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 95,1%; lĩnh vực tài nguyên môi trường đã giải quyết 8.618 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 77%. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý trong quản lý hành chính Nhà nước. Duy trì và đảm bảo hệ thống mạng và phần mềm đảm bảo phục vụ tác nghiệp của các đơn vị, phòng ban, các UBND phường, triển khai phần mềm quản lý văn bản đi đến và hồ sơ công việc cho các phòng ban thuộc quận.

Thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo, tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp chưa đảm bảo chất lượng báo cáo về nội dung cũng như thời gian quy định làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 17/10/2007 của Chính phủ về chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong 6 tháng đầu năm 2012 tập trung hoán chuyển đối với chức danh Tài chính kế toán thuộc khối giáo dục và 20 phường.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế và tình hình lạm phát cao nhưng Thường trực UBND quận chủ động đề ra các kế hoạch, giải pháp sát hợp với  tình hình của địa phương qua đó kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo tập trung kiểm tra xử lý đối với các doanh nghiệp báo cáo lỗ nhiều năm liền, kiểm tra chống thất thu về doanh thu, đặc biệt đối với các ngành ăn uống, thương mại, dịch vụ, kinh doanh ngoài giờ hành chính,...tập trung các giải pháp thu thuế đọng trên địa bàn quận; đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm, do vậy các chỉ tiêu kinh tế xã hội như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ; Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên; công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, đạt được một số kết quả tích cực; các chỉ tiêu về đào tạo chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của các bộ lãnh đạo, các cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan hành chính thuộc quận đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 7 khóa X.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo cho các đối tượng diện chính sách và người nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận;  mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình lạm phát nhưng với sự chủ động phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể quận, phường đã có nhiều nỗ lực huy động mọi nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn dân cư, qua đó góp phần tăng cường cải thiện về điều kiện sống của hộ nghèo vừa vượt chuẩn, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững... Tình hình dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, chủ động nắm bắt, kiểm soát tình hình nên số ca sốt xuất huyết, hội chứng tay chân miệng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; số vụ phạm pháp hình sự được tập trung kéo giảm 19,2% so với cùng kỳ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung đẩy mạnh, tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tăng 17,6% so với cùng kỳ.

2. Khó khăn, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 đề ra đạt thấp so với Nghị quyết đề ra như thu thuế, thu ngân sách nhà nước, thu ngân sách quận...do tác động của tình hình lạm phát, việc miễn, giảm, hoãn thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 13 của Chính phủ làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách quận.

 Mặc dù công tác triển khai tổ chức thực hiện Năm an toàn giao thông được tập trung ngay từ đầu năm, có sự chỉ đạo xuyên suốt từ quận đến phường, số người chết, số người bị thương có giảm nhưng vẫn tăng số vụ tai nạn giao thông (tăng 01 vụ so với cùng kỳ) do công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật lệ giao thông còn hạn chế.

Một số các công trình trọng điểm đề ra trong Nghị quyết chưa triển khai được do tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, thành phố tạm ngưng ghi vốn triển khai thực hiện, do vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng và nhiều dự án không được bố trí nguồn vốn, quỹ nhà tái định cư hoặc không nhận được sự đồng thuận của người dân để triển khai.

Công tác lập và điều chỉnh quy hoạch vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra; lực lượng thanh tra xây dựng phường chưa thường xuyên kiểm tra vẫn để xảy ra tình xây dựng sai phép, không phép, tỷ lệ kéo giảm số vụ việc vi phạm đạt tỷ lệ thấp (3,4%) chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tội phạm hình sự vẫn còn phức tạp, số vụ cướp tài sản, trộm đột nhập tăng và xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá án chưa đạt với yêu cầu đề ra.

          III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU - NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Doanh thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện 27.261,825 tỷ đồng, đạt 43,94% so với kế hoạch, tăng 18,14% so với cùng kỳ.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 1.048,73 tỷ đồng, đạt 46,39% so với kế hoạch, tăng 4,25% so với cùng kỳ.

3. Thu thuế ước thực hiện 738,4 tỷ đồng, đạt 40% so với dự toán, bằng 98% so cùng kỳ năm 2011.

4. Thu ngân sách quận ước thực hiện 285 tỷ đồng, đạt 46,05% so dự toán, giảm 8,06% so với cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện 228 tỷ đồng, đạt 36,84% so dự toán, giảm 0,87% so với cùng kỳ.

5. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 745,750 tỷ đồng, đạt 40,09% so với dự toán, giảm 12,75% so với cùng kỳ.

6. Giới thiệu và giải quyết việc làm 8.347 lao động, đạt 55,65% kế hoạch, trong đó có việc làm ổn định 5.028 lao động (Chỉ tiêu nghị quyết là 9.000 lao động); đào tạo nghề 3.196 người, đạt 40%, giảm 6,8% so với cùng kỳ (Chỉ tiêu nghị quyết 8.000 người).

7. Trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng mở rộng có 3.579/7.101, đạt 50,4%.

8. Vận động Quỹ giảm nghèo 392.485.500 đồng đạt 56,07% kế hoạch năm 2012. Nâng chuẩn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/người/năm là 993 hộ, đạt 110,33% kế hoạch, có 13 phường hoàn thành chỉ tiêu (Phường 1, 2, 3, 5,6, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 25, 26); 04 phường hoàn thành không còn hộ nghèo giai đoạn 3 theo tiêu chí thành phố (chờ tổng phúc tra hộ trong chương trình giai đoạn 3 để đề nghị công nhận phường 5, 6, 13, 25). Có 10 phường cơ bản không còn hộ nghèo dưới 1% (phường 2, 3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 26,27).

9. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 98,3% (năm học 2011 – 2012), tốt nghiệp THPT đạt 96,31%.

10. Phạm pháp hình sự xảy ra 206 vụ, giảm 49 vụ, đạt 19,2% so cùng kỳ, điều tra khám phá 140 vụ, đạt tỷ lệ 67,96%.

11. Tai nạn giao thông xảy ra 26 vụ (tăng 01 vụ, tỷ lệ 4%); làm chết 19 người (giảm 01 người, tỷ lệ 5%), bị thương 09 người (giảm 02 người, tỷ lệ 18%).

12. 96,92% cán bộ công chức, dự bị chức danh lãnh đạo, quản lý đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên, 73,85% qua đào tạo ngoại ngữ, 67,69% qua đào tạo tin học và 60% đạt trình độ lý luận chính trị Cử nhân và cao cấp.

13. 92,35% công chức, 93,45% viên chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

14. 90,35% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên có trình độ đại học chuyên ngành, quản lý, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đảm nhận; 46,41% cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước đã qua đào tạo trung cấp quản lý nhà nước trở lên.

15. 100% cán bộ, công chức các đơn vị, phòng ban khi tuyển dụng đảm bảo bố trí công tác phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo; 97,24%  cán bộ phường được bố trí đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ (07 chức danh).

16.  60% quy trình, thủ tục hành chính do các phòng ban đơn vị thực hiện triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO kết hợp với việc triển khai thực hiện xử lý hồ sơ trên hệ thống mạng, phần mềm công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

       B. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ CÁC GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM

Trước tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Từ kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2012, để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, UBND Quận tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp cụ thể như sau:

1.     Về kinh tế:

a. Giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và doanh thu thương mại dịch vụ theo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ quận đề ra. Tiếp tục phổ biến đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tổ chức các buổi tiếp xúc để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm.

b. Tăng cường công tác kiểm soát giá cả; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu với giá ở mức hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng tăng giá bất hợp lý, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

c. Phấn đấu đến cuối năm 2012, thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra, thu thuế đạt 80% dự toán (Nguyên nhân do giảm, giãn, miễn các loại thuế theo Nghị quyết 13). Tập trung các biện pháp tiết kiệm chi 10% kiềm chế lạm phát, 10% chi thường xuyên.

d. Tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời; đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

e. Hoàn thành điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận.

2. Về quản lý đô thị và xây dựng cơ bản:

a. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đề ra: Chương trình giảm ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường, chương trình giảm ùn tắt giao thông. Công khai các dự án, các khu vực quy hoạch, cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư để kêu gọi đầu tư vào các dự án trên địa bàn.

b. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng như: dự án lô 13-14 giai đoạn 2 phường 22, dự án phá dỡ xây dựng mới chung cư lô IV-VI cư xá Thanh Đa phường 27, dự án xây dựng trạm điện Phường 13, dự án khu nhà ở Phường 21 (giai đoạn 2), xây dựng chung cư Trường Sa giai đoạn 2 phường 17…Tiếp tục đẩy mạnh dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa đoạn 1.4, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Ao Sen, dự án 4,02 ha; dự án khu dân cư Miếu Nổi phường 3; kết thúc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự  án cầu Kinh Thanh Đa; đẩy nhanh tiến độ lập dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trường Tầm Vu phường 26. Khởi công dự án trường tiểu học Bạch Đằng, dự án trường Mầm Non 13, dự án cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thủ tục và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trường Tiểu học Tầm Vu phường 26.

c. Hoàn thành hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình phòng chống lụt bão năm 2012 để khởi công trong quý 3/2012; hoàn thành việc lập thủ tục và phê duyệt các dự án sửa chữa trường học, đảm bảo thi công trong dịp hè.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao và có kế hoạch khắc phục ngay (nếu có các vụ sạt lở xảy ra); phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đê bao chống sạt lở ngập úng trước mùa mưa.

d. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: xây dựng, trật tự lòng lề đường, nếp sống văn minh mỹ quan, đô thị, lấn chiếm đất công sông, kênh, rạch… Xây dựng các quy trình, thủ tục trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quận, góp phần thực hiện nghiêm và kịp thời trong công tác xử lý về xây dựng; kiên quyết kiểm tra xử lý ngăn chặn kịp thời tình trạng xây dựng sai phép, không phép, kéo giảm từ 10-15% so với năm 2011.

e. Đẩy mạnh công tác truyền thông môi trường đối với người dân, các tiểu thương chợ Bà Chiểu, Thị Nghè; lực lượng thu gom rác, các cơ sở sản xuất nhằm hạn chế sử dụng túi ni lon, bao bì khó tái chế. Tăng cường công tác chấn chỉnh tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Trường Sa nhằm xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “xanh - sạch - đẹp - thân thiện”; duy trì các “mô hình không rác” trên địa bàn dân cư

3. Về văn hóa - xã hội: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

a. Tập trung tổ chức tổng kết năm học 2011 - 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013. Tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh ở các cấp học trên địa bàn và ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” khai giảng năm học mới 2012-2013.

          - Triển khai phương án sắp xếp và ổn định tổ chức nhân sự các trường trước năm học mới. Hoàn thành công tác kiểm tra công nhận phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi và đề nghị Sở GD-ĐT thẩm tra trình UBND thành phố công nhận, triển khai các biện pháp phòng chống bạo lực học đường đến các trường học trên địa bàn quận .

b. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá”; tập trung mọi nguồn lực chăm lo hộ nghèo trên địa bàn dân cư; giữ vững ổn định thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo. Tiếp tục giữ vững phường 14,15 và tổ chức phúc tra công nhận 04 phường (phường 5, 6, 12, 25) hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm (theo tiêu chí thành phố giai đoạn 3). Tổ chức kiểm tra nâng chuẩn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/người/năm 6 tháng cuối năm 2012. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu phong trào 03 tiết kiệm, 03 tương trợ, vận động không tăng giá nhà trọ, tiết kiệm điện, nước…

c. Tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch cúm gia cầm và vệ sinh môi trường nhất là trong mùa mưa.

- Tiếp tục triển khai công tác thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm, thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân đợt 2/2012; triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu; tập trung tuyên truyền vận động nhằm đạt các mục tiêu chiến dịch tuyên truyền lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đợt 2/2012. Tăng cường tuyên truyền vận động thực hiện đạt các biện pháp tránh thai nhằm giảm tỷ lệ sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước của bệnh viện quận và trạm y tế phường. Tổng kết hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

- Xét công nhận Trạm y tế phường đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2001 – 2010 và triển khai bộ tiêu chí Trạm y tế phường đạt chuẩn giai đoạn 2011 – 2020.

d.  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ““Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng khu dân cư an toàn thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm và chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự nhằm nâng cao chất lượng, số lượng các mô hình văn hóa trên địa bàn quận, tập trung kiểm tra, xét công nhận các mô hình đúng thực chất tránh chạy theo thành tích.

e. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm tiết kiệm; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra liên ngành cấp quận và đẩy mạnh hoạt động công tác kiểm tra các phường đối với các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13/2012/CT.UBND ngày 25/4/2012 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 15/6/2012 của UBND quận về tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội; phối hợp các Sở ngành Thành phố khảo sát và bổ sung quy hoạch ngành nghề karaoke, vũ trường giai đoạn 2012 - 2020 tầm nhìn đến 2025.

f. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và chuyển hóa địa bàn: Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc xây dựng phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa, kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và các tiêu chí xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT; phấn đấu duy trì 02 phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm (phường 5, 14); xây dựng 02 phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm (phường 1, 15), chuyển hóa mạnh 16 phường còn lại; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mỗi phường có 01 khu phố không có tội phạm hoạt động, ẩn náu; 80% tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự. Đẩy mạnh việc phối hợp củng cố nhóm hộ tự quản và các tổ chức tự quản về an ninh trật tư trên địa bàn dân cư.

4.  Về quốc phòng an ninh:

a. Tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ chính trị và Chương trình hành động 04 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012. Tiếp tục triển khai các biện pháp. Tập trung triển khai các biện pháp về phòng cháy chữa cháy; kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các cơ sở, các khu dân cư có nguy cơ cháy có nguy cơ cháy cao.

b. Tổ chức thành công đợt diễn tập khu vực phòng thủ DT’12. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự ở cả 2 cấp (quận và phường).

- Giao quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên ở các đơn vị; phối hợp với các ban ngành đoàn thể quận tổ chức lễ hội tòng quân và thực hành giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2012; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo chỉ tiêu thành phố giao.

- Tiếp tục củng cố hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng bảo vệ dân phố theo Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố tại Phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phối hợp có hiệu quả “Năm 2012 – Năm an toàn giao thông” trong đó tập trung đẩy mạnh các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông 10% trên cả 3 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương); kép giảm 10% số vụ ùn tắt giao thông từ 30 phút trở lên, không để xảy ra đua xe lạng lách, đánh võng trên địa bàn quận.

          5. Về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ. Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; tiếp tục triển khai xây dựng quy trình áp dụng ISO đối với 100% các thủ tục hành chính tại các phòng ban đơn vị.

- Tiếp tục việc rà soát, bổ sung các quy định, chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lề lối làm việc của các đơn vị phòng ban. Tập trung chỉ đạo cải cách chế độ hội họp, liên thông giữa các phòng ban, đơn vị và giữa quận với các UBND phường.

          - Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng vào công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          - Triển khai và hoàn thành công tác đánh giá cán bộ công chức năm 2012 và tổ chức Hội nghị nhân dân 6 tháng cuối năm 2012.

- Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng.

   Phần thứ hai

Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

 

 Năm 2013 là năm thứ ba thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2010 – 2015. Tình hình kinh tế có chiều hướng cải thiện, chuyển biến tích cực hơn; nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành và chính sách tài khóa cùng những giải pháp đồng bộ trong những tháng cuối năm 2012 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh làm khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước. Tăng trưởng kinh tế năm 2013 có thể sẽ đạt mức cao hơn năm 2012. Tuy nhiên, bên cạnh đó tình hình thiên tai, dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp; công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị sẽ phát sinh tình hình phát sinh khiếu nại, khiếu kiện do công tác cưỡng chế để thực hiện dự án gặp khó khăn; tình hình tội phạm hình sự, ma túy, đối tượng sau cai tái hòa nhập cộng đồng có nguy cơ tái nghiện cao và phát sinh phức tạp. ...

I. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu:

1. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010 - 2015. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng từ 7 ->8% trở lên so năm 2012.

- Doanh thu thương mại dịch vụ tăng 22 -> 25% trở lên so năm 2012.

- Phấn đấu thu thuế vượt 5%, thu ngân sách nhà nước tăng 5% và thu ngân sách quận tăng 5% so dự toán pháp lệnh.

- Tổng nhu cầu đầu tư năm 2013: 3.800 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố tập trung: 200 tỷ đồng; Kinh phí bồi thường giải tỏa: 1.000 tỷ đồng; Ngân sách Thành phố phân cấp cho Quận: 100  tỷ đồng; Nguồn vốn  khác: 2.500 tỷ đồng.

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho: 16.000 người; trong đó có việc làm ổn định 10.000 người; đào tạo nghề 9.000 người.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi dưới 6,5%; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba xuống dưới 2%, giảm tỷ lệ sinh dưới 11,17‰ và 98 % trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đủ 8 loại.

- Vận động quỹ xóa đói giảm nghèo 700 triệu đồng; Tiếp tục duy trì phường 14, 15, không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm, phấn đấu trong năm 2013 phường 24 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm (kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quận xuống dưới 2%).

- Tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và trên 98% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ. Duy trì kết quả hoàn thành phổ cập các bậc học.

- Phấn đấu công nhận 01 phường văn hóa, ghi nhận từ 02 03 phường đạt chuẩn phường văn hóa, 75% khu phố văn hóa, 80% Tổ Dân phố đạt chuẩn văn hóa, 85% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 90% công sở đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp – an toàn.

- Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu (trong đó có 3,5% là đảng viên).

- Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự đạt từ 5-10% trở lên, phấn đấu khám phá án đạt 65% trở lên. Phấn đấu xây dựng 01 phường không có tội phạm và ma túy, mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn không có tội phạm hoạt động ẩn náu; 80% tổ dân phố khá về an ninh trật tự.

          2. Một số nhiệm vụ chủ yếu:

a. Về kinh tế :

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch ngành, quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận; Phối hợp xây dựng Trung tâm thương mại Thanh Đa và bố trí điểm kinh doanh tại chợ Thanh Đa mới; Xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư Khu kinh doanh đa chức năng chợ - Trung tâm thương mại Bà Chiểu; Xác định vị trí và xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư Trung tâm thương mại Bình Lợi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Khai thác và phát huy lợi thế của các ngành, lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực kinh tế có hàm lượng khoa học – công nghệ cao và giá trị gia tăng cao để tạo đà tăng trưởng kinh tế hiệu quả, chất lượng và bền vững.

- Tập trung các biện pháp gắn tăng trưởng với đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa lạm phát, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và hành vi đầu cơ tích trữ nâng giá; Tổ chức tốt các cuộc đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất. Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ việc giám sát của các cơ quan quản lý chuyên ngành về hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Triển khai thực hiện có kết quả qui hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn quận, tăng cường các biện pháp chống tái lấn chiếm chợ tự phát. Tăng cường quản lý nhà nước trên các mặt, kiên quyết chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý khoa học công nghệ trên địa bàn.

b. Về dự toán ngân sách :

- Tập trung mọi nguồn thu vào Ngân sách nhà nước và ngân sách Quận, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không lạm thu và chống thất thu. Tiếp tục rà soát quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý, đề xuất các khu đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Phấn đấu đảm bảo chi Ngân sách năm 2013 tối thiểu bằng năm 2012 để duy trì  nhịp độ phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa của Quận; Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10%; Chi hành chính sự nghiệp đảm bảo mức chi cần thiết không vượt quá dự toán năm 2013; Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, văn hóa thể dục thể thao đảm bảo như dự toán năm 2012.

          - Tập trung  thu hết thuế đọng năm 2012 chuyển sang năm 2013, đồng thời phấn đấu không để phát sinh thuế đọng của năm 2013. Phấn đấu thu thuế môn bài dứt điểm trong 6 tháng đầu năm, trong quý I năm 2013 thu đạt 80% số thuế ghi bộ.

          c. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô:

          - Kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách nhà nước. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước; tập trung vốn ngân sách cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả trên địa bàn quận, triển khai bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu; tiếp tục các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách chịu tác động lớn khi Nhà nước điều chỉnh giá một số mặt hàng theo cơ chế thị trường.

d. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị :

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ trong đó tập trung thực hiện các dự án thoát nước Phan Văn Hân phường 17; Trường Mầm non 13, 25B, 26; Trường Tiểu học Tầm Vu; Nâng cấp vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Tiên Hoàng; Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện quận. 

- Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2013 các dự án sau: dự án cải tạo hệ thống thoát nước rạch Phan Văn Hân; dự án xây dựng chung cư Trường Sa giai đoạn 2 phường 17; dự án lô 13-14 giai đoạn II phường 22, dự án phá dỡ xây dựng mới chung cư lô IV, lô VI phường 27; dự án khu dân cư thương mại Bình Hòa tại Phường 13, dự án khu nhà ở Phường 21 (giai đoạn 2), dự án xây dựng trạm điện tại Phường 13, giải tỏa mở rộng trường Tầm Vu, Chu Văn An…

- Tiếp tục triển khai quy hoạch quản lý cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng; quy hoạch phân khu phường 19, 21, 27; Phối hợp các Sở ngành chức năng thành phố thực hiện rà soát tình hình triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn quận nhưng chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực để kiến nghị thu hồi hoặc chuyển giao cho chủ đầu tư khác; chủ động xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện đầu tư nhanh chóng và hiệu quả; Tăng cường công tác phòng chống lụt bão, hạn chế tối đa những ảnh hưởng bất lợi do triều cường, sạt lỡ, vỡ bờ bao tại phường 13, 25, 26, 27 và 28.

e. Về văn hóa – xã hội :

* Về Giáo dục - Đào tạo :

- Chỉ đạo ngành Giáo dục - Đào tạo quận triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013, hoàn thành phổ cập Mầm Non cho trẻ 5 tuổi, tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ở các bậc học, cấp học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường; quy hoạch tạo nguồn cán bộ quản lý và giáo viên trên cơ sở chuyên môn hóa. Phấn đấu đạt 80% trường học có đời sống văn hóa tốt.

-  Đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và trên 98% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ năm học 2013 - 2014. Duy trì kết quả phổ cập các bậc học.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các phường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp, cơ sở giáo dục ngoài công lập, thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của quận giai đoạn 2011 – 2015.

* Về Y tế :

          - Tiếp tục đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế dự phòng và các trạm y tế phường để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm đối với người, ưu tiên tập trung đầu tư trang thiết bị y tế theo phương châm xã hội hóa hoạt động y tế. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện quận. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Y Bác sĩ từ quận đến phường, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc. Tiếp tục triển khai công tác khám bảo hiểm y tế tại phường 11 và 24. Đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn lao động.

         - Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình và chương trình y tế cộng đồng, các chương trình y tế trọng điểm, hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 7%. Duy trì và ổn định mức sinh dưới 1%.

          * Về Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động chính trị kỷ niệm các ngày lễ trong năm với các nội dung hình thức đa dạng, phong phú; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch. Tập trung, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đối với các loại hình kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội và các dịch vụ Intenét, game online, karaoke, phòng thu âm, sóng vô tuyến điện, các dịch vụ văn hóa như băng đĩa, sách báo, in ấn, biểu diễn nghệ thuật…

          - Xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư và triển khai xây dựng khu phức hợp văn hóa – thể thao tại phường 25 và khu công viên cây xanh phường 12; Tiếp tục cải tạo chỉnh trang Trung tâm Thể dục thể thao, quản lý và khai thác tốt công năng hồ bơi Đại Đồng; chỉnh trang nâng cấp các điểm sinh hoạt sẵn có để phục vụ tốt nhu cầu thể thao và phong trào quần chúng; Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên Thể dục Thể thao, đặc biệt là thể thao có thành tích cao.

          * Về Lao động Thương binh và Xã hội :

- Chăm lo tốt các diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn quận, đảm bảo cấp phát đầy đủ các chế độ lương và trợ cấp đến các đối tượng theo quy định. 

- Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em. Phấn đấu xây dựng 17/20 phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình  “giảm nghèo – tăng hộ khá” năm  2013; tập trung huy động mọi nguồn lực chăm lo hộ nghèo trên địa bàn dân cư; Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng phát huy nội lực, vận động quỹ giảm nghèo và việc làm, thực hiện đơn giản thủ tục vay vốn từ các nguồn quỹ đồng thời tăng mức cho vay ở mỗi lần vay để tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia kinh doanh thuận lợi; bổ sung nguồn quỹ 700 triệu đồng và nguồn quỹ ‘Vì người nghèo” 1,5 tỷ đồng, tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục…). Tiếp tục duy trì phường 14, 15, không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm, phấn đấu trong năm 2013 phường 24 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm (kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quận xuống dưới 2%); Thực hiện 60 dự án nhỏ giải quyết việc làm từ 4 đến 5 tỷ đồng.

          * Công tác xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng các mô hình văn hóa trên địa bàn quận; Phấn đấu trong năm 2013 công nhận 01 phường văn hóa, ghi nhận từ 02 – 03 phường đạt chuẩn phường văn hóa, 75% khu phố văn hóa, 80% Tổ Dân phố đạt chuẩn văn hóa, 85% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 90% công sở đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp – an toàn.

- Gắn với việc xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa, tổ dân phố văn hóa với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng phường an toàn không có tội phạm ma túy, khu phố an toàn không có tội phạm ẩn náu và hoạt động, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự để nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần đẩy mạnh có hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

- Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không thực hiện 06 hành vi không văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng bằng nhiều giải pháp phù hợp như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, tờ gấp, tờ bướm, cổ động trực quan, tuyên truyền miệng …; Trong đó tập trung giải quyết căn cơ hành vi “bán hàng rong trước cổng trường”, “xả nước thải, rác thải ra lòng lề đường”, “rải vàng mã trên đường phố” và hành vi “phát tờ rơi, sử dụng âm thanh quảng cáo quá lớn nơi công cộng và trên đường phố”; Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, nhất là tình trạng quảng cáo bằng pa nô, băng rôn sai phép, không phép và quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan đô thị.

f. Về Quốc phòng an ninh :

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động số 09-Ctr/QU ngày 19/5/2011 của Ban thường vụ Quận ủy thực hiện chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự từ  5% - 10% trở lên, khám phá án đạt t 65% trở lên; phấn đấu xây dựng 1 phường không có tội phạm, ma túy; mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn không có tội phạm hoạt động ẩn náu; 80% Tổ dân phố - Mặt trận khá về an ninh trật tự.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự cấp quận và phường (trong đó có 3,5% là đảng viên); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu trên giao trong đó đảng viên trong dân quân đạt 14% trở lên và đoàn viên trong dân quân đạt 70% trở lên. Tổ chức triển khai thực hành diễn tập phòng thủ DT-2013 đạt kết quả cao.

          g. Công tác cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí :

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý hành chính. đề án 30 của Chính phủ; Thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo, đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận. Giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở để kiểm tra nắm tình hình thực hiện của các đơn vị, các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các phường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị theo chương trình hành động phòng chống tham nhũng giai đoạn 2010 – 2015 và chiến lược Quốc gia về Phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách, các quỹ vận động trong dân của UBND các Phường, các đơn vị thuộc quận; Kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài sản công các đơn vị thuộc Quận; Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người (nếu có).

          - Tăng cường chế độ trách nhiệm đơn vị, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu cơ quan đơn vị, xác định rõ các mối quan hệ phối hợp, lề lối làm việc giữa các phòng, ban, các Phường, có sự phân công hợp lý, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tránh lạm quyền, tránh bạo biện làm thay.

          * Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa X; các Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy và các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015.


Số lượt người xem: 49324    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm