SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
3
8
5
7
Giới thiệu 23 Tháng Bảy 2016 10:55:00 SA

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1./

 

  

Vũ Ngọc Tuất 

 - Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận

 

2./

 

  

Nguyễn Văn Tiên

 - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận

3./

 

 

 

Đỗ Thị Minh Quân

 - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận

4./

 

  

 Hoàng Phúc Long

- Trưởng Ban Pháp Chế

5./

 

 

 Nguyễn Văn Cảnh

 - Trưởng Ban Kinh Tế - Xã Hội

 


Số lượt người xem: 5113    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm