SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
4
1
1
4
Giới thiệu 22 Tháng Bảy 2016 10:55:00 SA

THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN

STT

HO VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1./

 

Hoàng Song Hà

 - Chủ tịch UBND quận;

 - SĐT: 3.5103874

2./

 

Thái Thị Hồng Nga

 

- Phó Chủ tịch UBND quận;

- SĐT: 3.8431742

3./

 


Phan Văn Định

 

- Phó Chủ tịch UBND quận; 

- SĐT: 3.5104106

4./

 

- Phó Chủ tịch UBND quận
5./

 

Hồ Phương

- Phó Chủ tịch UBND quận

 

 

 

 


Số lượt người xem: 25474    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm