SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
2
3
1
0
0
Giới thiệu 01 Tháng Ba 2007 1:40:00 CH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế

a. Theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch phát triển y tế hàng năm của quận để trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được duyệt.

b. Thực hiện các nhiệm vụ về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh. Phòng chống sốt rét, bướu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kế hoạch hóa gia đình, cung ứng thuốc đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế xí nghiệp, cơ quan, trường học... đóng trên địa bàn nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo qui định của Sở Y tế.

c. Quản lý tổ chức, cán bộ, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị, y tế tuyến quận và tuyến y tế cơ sở.

d. Xây dựng củng cố mạng lưới y tế từ quận đến phường và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với các Trạm y tế cơ sở.

e. Xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo cơ cấu hợp lý, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế trong huyện.

f. Tổng kết việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng và phong trào y tế cơ sở để phố biến, áp dụng.

g. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, quần chúng trong quận để làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

h. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uûy ban nhân dân quận và Sở Y tế giao.

Nói chung : Trung tâm Y tế có 2 nhiệm vụ chính là :

- Phòng bệnh (khối dự phòng) : thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng các chương trình y tế quốc gia triển khai tại cộâng đồng của quận.

- Chữa bệnh (khối điều trị) : thực hiện khám điều trị bệnh cho mọi người dân trong quận hoặc quận lân cận, không phân biệt giàu nghèo khi mọi người có nhu cầu đến các cơ sở y tế trực thuộc Trung tâm Y tế.


Số lượt người xem: 24126    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm