SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
4
6
4
4
Giới thiệu 05 Tháng Mười Hai 2006 2:25:00 CH

Chùa

Ân Phước 17 Nơ Trang Long, phường 13.

Bạch vân 7/5 Quốc lộ 13, phường 26.

Bảo Minh 618/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25.

Bảo Quang 45/150 Nguyễn văn Ðậu, phường 6.

Bảo Tịnh 184/7 Ðiện Biên Phủ, phường 17.

Bảo Vân 33/37 Vạn Kiếp, phường 3.

Bát Nhã 327/11 Nơ Trang Long, phường 13.

Bát nhã (Ni tự) 84/18 Bùi Ðình Tuý, phường 24.

Bồ Đề 250 Bạch Ðằng, phường 24.

Bửu Liên 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25.

Chánh Giác 100/83 Lê Quang Ðịnh, phường 14.

Châu Lâm ( Ni Tự) 39/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21.

Chơn Đức (Thiền viện) 4 Nguyễn Duy, phường 3.

Chúc Thọ 122E Ðinh Tiên Hoàng, phường 1.

Chương Đức 103 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5.

Diệu Đức ( Tu viện) 484/9 Lê Quang Ðịnh, phương11.

Diệu Pháp 188 Nơ Trang Long, phường 13.

Dược Sư 464 Lê Quang Ðịnh, phường 11.

Giác Hoa 15/7 Nơ Trang Long, phường 7,

Giác Huệ 80/97 Hoàng Hoa Thám, phường 7.

Giác Quang 334 Phan Văn Trị, phường 11.

Giác Thọ 449/78 Lê Quang Ðịnh, phương11.

Giác Tĩnh ( Tịnh Thất ) 329/12 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1.

Hải Quang 47 Nguyễn Văn Ðậu, phường 6.

Hoa Đàm (Tịnh Thất) 18/22 Nguyễn Duy, phường 3.

Hoa nghiêm ( Tu viện ) 75 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5.

Hoà Hưng 5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26.

Hoà Khánh 215 Phan Văn Trị, phường 11.

Hồng Liên 54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26.

Hương Thiền 166/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26.

Hương Thiền (Tịnh Thất ) 357/3 Lê Quang Ðịnh, phường 5.

Hưng Gia Tự 33 Lê quang Ðịnh, phường 11.

Liên Hoa (Tịnh Thất) 466 Lê Quang Ðịnh, phường 11.

Lâm Huê 67/170 Bùi Ðình Tuý, phường 12.

Liên Ứng 237/75 Nguyễn văn Ðậu, phường 11.

Linh Châu 55 Nguyễn Văn Ðậu, phường 6.

Linh Quang (Tịnh Xá) 250/93 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2.

Linh Sơn 70 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5.

Long Đức khu phố 3, tổ 23, phường 28.

Long Phước 44/1 Phan văn Trị, phường 12.

Long Vân 111 Bạch Ðằng, phường 14.

Minh Hoà (Thiền Viện) 152/11 Ðiện Biên Phủ, phường 25.

Ngọc Chánh (Tịnh Xá) 8/25/4 Bùi Ðình Tuý, phường 24.

Ngọc Đăng (Tịnh Xá) 558 Bùi Ðình Tuý, phường 12.

Ngọc Duyên (Tịnh Xá) 448 Bùi Ðình Tuý, phường 12.

Pháp Hoa (Thiền Viện) 29 Tăng Bạt Hổ, phường 11.

Pháp Luân 907 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 28.

Pháp Quang 414/17 Nơ Trang Long, phường 15.

Pháp Vân 244 Nguyễn văn Ðậu, phưỡng 11.

Pháp Vương 3/9 Ðiện Biên Phủ, phường 15.

Phật Bửu 37/6 Ngô đức Kế, phường 12.

Phổ Đà 26/1 Trần Quý Cáp, phường 11.

Phổ Hiền 87/44/7 Ðinh Tiên Hoàng, phường 3.

Phước An 412 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15.

Phước Quang (Tịnh Thất) 118/89 Bạch Ðằng, phường 14.

Phước Thành 42/9A Ðiện Biên Phủ, phường 15.

Phước Thành 213 Nơ Trang Long, phường 13.

Phước Viên 318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21.

Quan Âm (Ni Tự) 230/4/3 Phan Văn Trị, phường 12.

Tân Nghĩa 107/4 Ngô Ðức Kế, phường 12.

Tập Phước (Sắc Tứ) 233 Phan Văn Trị, phường 11.

Tập Thành 133 Ngô Ðức Kế, phường 12.

Thập Phương 521/162 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26.

Thiên Hưng 71 Vạn Kiếp, phường 3.

Thiên Sơn 147/3 Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 25

Thiền Tịnh 87/410 Ðinh Tiên Hoàng, phường 3.

Từ Thuyền 409 Lê Quang Ðịnh, phường 11.

Trung Tâm (Tịnh Xá) 7 Nguyễn Trung Trực, phường 5.

Vạn Đức 446/1 Lê Quang Ðịnh, phường 11

Vạn Hạnh (Ni Viện ) 42/11 Huỳnh Ðình Hai, phường 24

Văn Thánh 115/9 Ngô Tất Tố, phường 22.

Viên Quang 140/22 Phan Văn Trị, phường 12.

Phước Bửu 100/53 Lê Quang Ðịnh, phường 14.

Giác Viên (Tịnh Thất) 521/230 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26.

Tam Bảo 146/97 Buì Hữu Nghĩa, phường 2.

Giác Phước 87/144 Ðinh Tiên Hoàng, phường 3.

Lộ Thiên cư xá Cửu Long, phường 22.

Vạn Quang 87/116 Ðinh Tiên Hoàng, phường 3.

Linh Đức 87/119 Ðinh Tiên Hoàng, phường 3.

Bảo An 235 Phan văn Trị, phường 11.


Số lượt người xem: 8731    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm