SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
6
7
8
1
Tổ chức bộ máy 08 Tháng Năm 2021 7:12:55 CH
THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY  (25/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy; - SĐT: 3.8412355 2./ Triệu Lệ Khánh - Phó Bí thư Quận ủy; - SĐT: 3.8412353 3./ Đinh Khắc Huy ...
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN  (23/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Vũ Ngọc Tuất - Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận 2./ Đỗ Thị Minh Quân - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận 3./ Hoàng Phúc ...
THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN  (22/07/2016)
  
STT HO VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Đinh Khắc Huy - Chủ tịch UBND quận; - SĐT: 3.5103874 2./ Thái Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND quận; - SĐT: 3.8431742 3./ Đặng Minh Nguyên ...
LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN  (04/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Đặng Minh Nguyên - Chánh văn phòng UBND quận; - SĐT: 3.8412366 2./ Nguyễn Thị Châu Thi -Trưởng phòng TNMT; - SĐT: 3.5510262 3./ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm