SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
5
1
9
1
9
Tổ chức bộ máy 17 Tháng Mười Hai 2017 5:21:38 SA
THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY  (25/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Quận ủy; - SĐT: 3.8412355 2./ Vũ Ngọc Tuất - Phó Bí thư Quận ủy; - SĐT: 3.8412353 3./ Hoàng Song Hà ...
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN  (23/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Vũ Ngọc Tuất - Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận 2./ Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận 3./ Đỗ Thị Minh Quân - Phó Chủ Tịch Hội Đồng ...
THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN  (22/07/2016)
  
STT HO VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Hoàng Song Hà - Chủ tịch UBND quận; - SĐT: 3.5103874 2./ Thái Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND quận; - SĐT: 3.8431742 3./ Phan Văn Định ...
LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN  (04/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Nguyễn Văn Quý - Chánh văn phòng UBND quận; - SĐT: 3.8412366 2./ Hồ Kỳ Lân -Trưởng phòng TNMT; - SĐT: 3.5510262 3./ Nguyễn Thanh Hòa - ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm