SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
8
4
8
2
Tổ chức bộ máy 22 Tháng Mười 2019 5:49:11 CH
THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY  (25/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy; - SĐT: 3.8412355 2./ - Phó Bí thư Quận ủy; - SĐT: 3.8412353 3./ Hoàng Song Hà - Phó bí thư ...
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN  (23/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Vũ Ngọc Tuất - Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận 2./ Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân quận 3./ Đỗ Thị Minh Quân - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân ...
THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN  (22/07/2016)
  
STT HO VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Hoàng Song Hà - Chủ tịch UBND quận; - SĐT: 3.5103874 2./ Thái Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND quận; - SĐT: 3.8431742 3./ Phan Văn Định ...
LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN  (04/07/2016)
  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1./ Đặng Minh Nguyên - Chánh văn phòng UBND quận; - SĐT: 3.8412366 2./ Nguyễn Thị Châu Thi -Trưởng phòng TNMT; - SĐT: 3.5510262 3./ Nguyễn ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm