SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
2
7
1
7
Tổ chức bộ máy 04 Tháng Bảy 2016 11:05:00 SA

LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1./


Đặng Minh Nguyên

- Chánh văn phòng UBND quận;

- SĐT: 3.8412366

2./

Nguyễn Thị Châu Thi

-Trưởng phòng TNMT;

- SĐT: 3.5510262

3./

 

Nguyễn Thanh Hòa

- Trưởng phòng QLĐT;

- SĐT: 3.8412515

4./

 

Trần Đăng Khoa

- Trưởng phòng VHTT-TT.

- SĐT: 3.8417909

5./

  

 

Nguyễn Thị Phượng

- Trưởng phòng Kinh tế;

- SĐT: 3.8433457

6./

 

Lê Trí Bá

- Giám đốc BQLDAĐTXDCT;

- SĐT: 3.8434729

7./

  

Nguyễn Minh Nhơn

- Trưởng phòng Giáo dục;

- SĐT: 3.8434403

8./

 

Nguyễn Thị Ngọc Loan

- Trưởng phòng LĐTBXH;

- SĐT: 3.8412373

9./

 
 
Đinh Thị Lan

- Trưởng phòng Nội vụ;

- SĐT: 3.8412.514

10./

Trần Thanh Tâm

 - Trưởng phòng Y Tế

- SĐT: 3.8417907

11./


Trần Văn Phúc

 - Chánh Thanh tra quận

 

12./

 

Phan Ngọc Anh Huy

 

 - Trưởng ban BTGPMB

- SĐT: 3.8418303

13./

 

Trần Thanh Bình

- Trưởng Phòng Tư Pháp

- SĐT: 3.8417906

14./

Lê Hoàng Linh Phương

- Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

- SĐT: 3.8412536

 

 

 

 


Số lượt người xem: 33696    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm