SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
2
4
3
5
Giới thiệu 05 Tháng Mười Hai 2006 2:20:00 CH

Miếu

Thánh Mẫu                147/3A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25.

Ngũ Hành                  280/85 Bùi Hữu Nghĩa, phương2.

Hoà Long                  hẽm 350 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2.

Phú Hoà Vạn             67/53A Đinh Tiên Hoàng, phường 3.

Ngũ Hành                  100 Vạn Kiếp, phường 3.

Hoà Lạc                    98/36 Vạn Kiếp, phường 3.

Ngũ Hành                  29 Trần bình Trọng, phường 5.

Ngũ Hành                  62/4 Trần Bình Trọng, phường 5.

Ngũ Hổ                     45 Nguyễn Văn Đậu, phường 6

Thiên Hậu                  21 Lê Trực, phường 7.

Ngũ Hành                  42/16 Hoàng Hoa Thám, phường 7.

Ngũ Hành                  40/43 PhanVăn Trị, phường 12.

Ngũ Hành                  237/22 Nguyễn Văn Đậu, phương11.

Ngũ Hành                  140/13 Phan Văn Trị, phường 12.

Ngũ Hành                  42/52 Chu Văn An, phường 12.

Ngũ Hành                  61/29 Chu Văn An, phường 12.

Ngũ Hành                  174/186 Chu Văn An, phường 12.

Lê Văn Duyệt            51/86 Chu Văn An, phường 12.

Ngũ Hành                  189/31 Phan Văn Trị, phường 12.

Cô Hồn                     449/3 Nơ Trang Long, phường 13.

Tiên Sư                     17 Trần Văn Kỷ, phường 14.

Ngũ Hành                  Cầu ván Phạm Viết Chánh, phường 19.

Ngũ Hành                  Ngã ba Phạm Viết Chánh, phường 19.

Ngũ Hành                  318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21.

Ông Địa                    205/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26.

Bà Tám                     87/461 Đinh Tiên Hoàng, phường 3.

Ngũ Hành                  163/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26.

Cốc                          301/15 Ngô Tất Tố, phường 22.

Thiên Hoa                  37/32 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19.

Tam Bửu Phật Mẫu    377/81A Bạch Đằng, phường 15.

Hội Quán Triều Châu  92 Vũ Tùng, phường 2.


Số lượt người xem: 3763    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm