SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
3
8
3
2
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 16 Tháng Mười Một 2019 7:01:33 SA
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận  (07/11/2019)
Văn bản đính kèm: 362/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận  (10/10/2019)
Văn bản đính kèm: 311/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý II năm 2019  (05/04/2019)
  
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Quý II năm 2019  (20/03/2019)
Văn bản đính kèm: 02/TB-HĐND
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (04/01/2019)
  
Thông báo lịch tiếp công dân của Văn phòng Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tại trụ sở tiếp công dân quận Bình Thạnh Quý I năm 2019  (03/01/2019)
  
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (03/01/2019)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (18/12/2018)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (29/11/2018)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (15/11/2018)
  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm