SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
9
9
8
2
6
Lịch tiếp công dân 13 Tháng Năm 2021 2:31:11 SA
Thông báo điều chỉnh lịch Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận  (06/04/2021)
Thông báo điều chỉnh lịch Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận Văn bản đính kèm: 126/TB-VP
Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận quý II/2021  (30/03/2021)
Công văn đính kèm: 117/TB-VP 69/TB-TCD
Thông báo điều chỉnh lịch Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận  (17/03/2021)
Văn Bản đính kèm: 97/TB-VP
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (12/03/2021)
Văn bản đính kèm: 94/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (20/01/2021)
Văn bản đính kèm: 37/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý I năm 2021  (31/12/2020)
Văn bản đính kèm: 612/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (04/11/2020)
Văn bản đính kèm: 503/TB-VP
Thông báo điều chỉnh Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý IV năm 2020  (03/11/2020)
Văn bản đính kèm: 502/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (27/10/2020)
Văn bản đính kèm: 488/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý IV năm 2020  (28/09/2020)
Văn bản đính kèm: 431/TB-VP

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm