SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
0
3
2
5
9
Lịch tiếp công dân 25 Tháng Sáu 2017 4:01:04 SA
Thông Báo về điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy Ban nhân dân quận  (14/06/2017)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (14/04/2017)
  
Thông báo Lịch Tiếp công dân của Văn phòng quận ủy và Ủy ban kiểm tra quận ủy quý II năm 2017  (05/04/2017)
  
Thông báo Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh Quý II năm 2017  (05/04/2017)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận  (31/03/2017)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (09/03/2017)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (28/02/2017)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận  (17/01/2017)
Văn bản đính kèm: 19/TB-TCD.pdf
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (04/10/2016)
STT Ngày tiếp Người tiếp Chức vụ 1 07/10/2016 Ông Hoàng Song Hà Chủ tịch UBND quận 2 14/10/2016 Ông Hồ Phương Phó Chủ tịch UBND quận, phụ trách Dự án 3 21/10/2016 Bà Thái Thị Hồng Nga Phó Chủ ...
Lịch Tiếp công dân của lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh Quý III năm 2016  (12/07/2016)
Văn bản đính kèm: LTCD.pdf

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm