SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
0
8
0
2
0
5
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 20 Tháng Giêng 2019 12:06:34 CH
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (04/01/2019)
  
Thông báo lịch tiếp công dân của Văn phòng Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tại trụ sở tiếp công dân quận Bình Thạnh Quý I năm 2019  (03/01/2019)
  
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (03/01/2019)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (18/12/2018)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (29/11/2018)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (15/11/2018)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (11/10/2018)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (04/10/2018)
  
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý IV năm 2018  (02/10/2018)
  
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (11/09/2018)
  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm