Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

06/10/2021
Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

     Thực hiện Quyết định số 3326/QĐ-BCĐ, Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã có văn bản triển khai đến các Ủy ban nhân dân Phường; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; Ban Quản lý các chợ truyền thống; Ban Giám đốc các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận.

      Theo đó, căn cứ vào nội dung Bộ tiêu chí chung và các Bộ tiêu chí (Phụ lục) có liên quan, các đơn vị tự đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Cụ thể:

  1. Đối với chợ truyền thống: Ban quản lý chợ lập phương án cho chợ hoạt động trở lại trên cơ sở các tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống (Phụ lục 2) và gửi về phòng Kinh tế.

  2. Đối với các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi:

-     Thực hiện tự đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các Siêu thị, Trung tâm thương mại, Cửa hàng tiện lợi (Phụ lục 1); tại Văn phòng làm việc của đơn vị quản lý (Phụ lục 5) ban hành kèm theo Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh;

-     Đối với các cơ sở thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm tại các Trung tâm thương mại, Siêu thị: thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 3326/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

-     Đối với các cơ sở thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe tại các Trung tâm thương mại, Siêu thị: thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

-     Các Trung tâm thương mại, Siêu thị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí theo từng lĩnh vực đối với các cơ sở thuê mặt bằng kinh doanh tại đơn vị.

-     Các Trung tâm thương mại, Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi tự đánh giá và triển khai thực hiện theo các Bộ tiêu chí trên và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với các cơ quan có chức năng ngay sau khi thực hiện việc đánh giá để tổ chức hậu kiểm (thông báo với Ủy ban nhân dân quận – thông qua Phòng Kinh tế đối với Trung tâm thương mại, Siêu thị; thông báo với Ủy ban nhân dân phường đối với Cửa hàng tiện lợi).

  3. Đối với các cơ sở sản xuất:

-     Các cơ sở sản xuất căn cứ vào nội dung Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố (Phụ lục 4) và Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Phụ lục 5) tại Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tự đánh giá và triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí và chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá.

-     Việc đánh giá sẽ tiến hành theo từng khu vực hoạt động (từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất) để đảm bảo việc khoanh vùng, xử lý khi có trường hợp nhiễm COVID-19 trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng và đảm bảo duy trì hoạt động an toàn tại các khu vực sản xuất, điểm kinh doanh khác.

-     Sau khi có kết quả tự đánh giá, các cơ sở sản xuất gửi thông báo khôi phục hoạt động sản xuất, phương án tổ chức sản xuất an toàn và phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất (theo mẫu) và kết quả tự đánh giá Phụ lục 4, Phụ lục 5 về Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Kinh tế, địa chỉ: số 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh).

  4. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm:

          Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại quyết định số 3326/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và gửi về Ủy ban nhân dân Phường.

      Các đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn quận phải đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn để tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Mỗi đơn vị có thể cấp mã QR địa điểm cho nhiều khu vực khác nhau thuộc đơn vị của mình cần kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, giúp đơn vị và các cơ quan chức năng dễ dàng khoanh vùng khi cần điều tra dịch tễ.

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

Mức độ hài lòng
14/10/2021 - 21/10/2021
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

  Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

 • Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu (lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay) trên địa quận Bình Thạnh

  Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu (lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay) trên địa quận Bình Thạnh