STT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo UBND Phường
2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo UBND Phường
3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo UBND Phường
4 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo UBND Phường
5 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo UBND Phường
6 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo UBND Phường
7 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân UBND Phường
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại UBND Phường
9 Thủ tục giải quyết tố cáo cấp xã Giải quyết tố cáo UBND Phường
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh. Hộ tịch UBND Phường
Mức độ hài lòng
14/10/2021 - 21/10/2021
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

  Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

 • Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu (lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay) trên địa quận Bình Thạnh

  Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu (lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay) trên địa quận Bình Thạnh