Thành lập các Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố

17/04/2021
          Ngày 19/3/2021, UBND quận ban hành quyết định thành lập 4 Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:
          Tiểu ban tuyên truyền: có nhiệm vụtập trung tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Chú trọng tuyên truyền sâu, kỹ tiêu chuẩn đại biểu, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân. Song song đó, tuyên truyền các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc, các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, kết quả bầu cử và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố…
Tiểu ban tổ chức bầu cử: có nhiệm vụtham mưu Ủy ban nhân dân quận phê duyệt các Khu vực bỏ phiếu và theo dõi việc thành lập các Tổ bầu cử; tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ, công chức phụ trách công tác bầu cử và các tổ bầu cử; tham mưu công tác kiểm tra chuẩn bị bầu cử; tổng hợp tình hình bầu cử theo từng giai đoạn, báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử. Nhận, kiểm tra và tổng hợp kết quả bầu cử từ các biên bản do Tổ bầu cử chuyển đến. Đồng thời tổng hợp báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.
           Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử, phối hợp chặt chẽ giữa Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận và các cơ quan để xây dựng phương án cụ thể. Phát hiện và xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử, kịp thời ứng phó những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn. Thường xuyên kiểm tra về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú ý các địa bàn trọng điểm, những điểm nóng, dễ xảy ra mất ổn định.
Tiểu ban hậu cần: có nhiệm vụ dự toán kinh phí bầu cử, phân bổ cấp phát kinh phí bầu cử. Đảm bảo nội dung chi, mức chi và quyết toán đúng quy định. Kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan đảm bảo nguồn điện phục vụ bầu cử và mạng thông tin, liên lạc thông suốt trong ngày bầu cử. Phân phối ấn phẩm, tài liệu từ Sở Nội vụ chuyển về cho các đơn vị.
          Các thành viên của các Tiểu ban có thể huy động, sử dụng cán bộ, công chức thuộc quyền để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.                                                 
  AK
Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

Mức độ hài lòng
24/09/2022 - 01/10/2022
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

  Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

 • Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

  Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19