Quận Bình Thạnh: Có 2 cá nhân nhận Kỷ niệm chương, 117 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

29/10/2021
Quận Bình Thạnh: Có 2 cá nhân nhận Kỷ niệm chương, 117 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

          Ngày 29/10/2021, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021); trao Kỷ niệm chương và tuyên dương điển hình Dân vận khéo năm 2021.

          Tham dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Bạch Mai, TUV, Phó trưởng Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy; Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đinh Khắc Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Bí thư các cơ sở Đảng.

          Ôn truyền thống công tác dân vận của Đảng 91 năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thạnh khẳng định: Cùng với cả nước, công tác dân vận của quận luôn gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng bộ thành phố và quận. Qua các giai đoạn lịch sử, Đảng bộ quận luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm tập hợp, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Để kế thừa và phát huy những thành tích công tác dân vận đã đạt được trong những năm qua, bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu phát triển toàn diện, hệ thống dân vận của quận tiếp tục tăng cường, đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh ôn truyền thống 91 năm công tác Dân vận của Đảng.

        Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” mà trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, đi vào đời sống xã hội, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong quận đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Các nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực; tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu của hệ thống dân vận được nâng lên.

 

Đồng chíNguyễn Hữu Hiệp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng” cho đồng chí Hồ Phương và Thái Thị Hồng Đào.

        Trong đợt hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Ban Dân vận Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với kỷ niệm 45 năm thành lập quận Bình Thạnh (tháng 6/1976 - tháng 6/2021) và thực hiện công tác phòng chống dịch. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phòng chống dịch, chăm lo an sinh cho người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận. Trên cơ sở các mô hình, giải pháp đăng ký từ đầu năm, Ban Dân vận Quận ủy đã ghi nhận 92 mô hình, 231 giải pháp và 62 công trình (trong đó có 26 mô hình, 48 giải pháp mới). Riêng mô hình trong công tác phòng, chống dịch ghi nhận 28 mô hình tiêu biểu và đề xuất thành phố khen thưởng 3 mô hình: Di chuyển người dân “không F” đến nơi ở an toàn; ATM Oxy và chuyến xe yêu thương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt.

           Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nêu rõ, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước được chú trọng đẩy mạnh, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân... Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả tích cực hơn nữa, đồng chí Nguyễn Hưu Hiệp đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Triệu Lệ Khánh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt.

         Thay mặt Ban Thương vụ Quận ủy, đồng chí Triệu Lệ Khánh đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian qua; các đơn vị cơ sở đã xây dựng phong trào bằng những mô hình, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả trên các mặt đời sống xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhất là trong công tác phòng, chống dịch; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cách làm mới đã được cấp ủy cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị kịp thời tuyên dương, nhân rộng và tạo được hiệu ứng tích cực của xã hội và sức lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời để phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều kết quả hơn nữa đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và hệ thống khối vận cơ sở sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo các giải pháp vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mặt khác đẩy mạnh công tác nắm tình hình Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, động viên Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, những kinh nghiệm, cách làm hay để tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

         Dịp này, có 2 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận của Đảng”; 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố; 34 tập thể và 83 cá nhân được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021 cấp quận.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai trao Giấy khen cho các tập thểđiển hình “Dân vận khéo” cấp quận.

 

Lãnh đạo thành phố, quận chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể điển hình “Dân vận khéo” năm 2021.

 •  Từ ngày 10 đến 30/10 tại các cơ sở Đảng cũng tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021). Qua đợt thi đua đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân. Dịp này các cơ sở Đảng cũng tuyên dương 187 tập thể, 583 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2021. 

Tin và ảnh Anh Hoàng

Một số hình ảnh tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021

 

 

 

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

Mức độ hài lòng
24/09/2022 - 01/10/2022
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

  Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

 • Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

  Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19