Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020

12/10/2020
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Ngày 20/9/2019, UBND quận Bình Thạnh triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn.
Yêu cần là cần xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đã phân bổ cho cấp quận/huyện trong năm 2020. Đồng thời, xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường. Qua đó, đánh giá chính xác tình hình kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của quận.

            Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận nhằm tạo cơ sở pháp lý, khoa học cho việc quản lý nhà nước về đất đai và xúc tiến đầu tư; tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng mục đích và đúng pháp luật.           

                                                                                                                                                                                    MQ

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Mức độ hài lòng
21/03/2023 - 28/03/2023
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

  Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

 • DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG QUẬN BÌNH THẠNH

  DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG QUẬN BÌNH THẠNH