BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

07/10/2021
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1.Quyết định 3322/QĐ-BCĐ. Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao

2.Quyết định 3323/QĐ-BCĐ Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước

3.Quyết định 3324/QĐ-BCĐ Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

4.Quyết định 3325/QĐ-BCĐ Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, CLB TDTT, SVĐ, phòng tập) tại cơ quan, đơn vị Nhà nước

5.Quyết định 3585/QĐ-BCĐ và quyết định 3677/QĐ-BCĐ Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm

6.Quyết định 3327/QĐ-BCĐ Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình

7.Quyết định 3589/QĐ-BCĐ Về ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại.

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

Mức độ hài lòng
24/09/2022 - 01/10/2022
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

  Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

 • Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

  Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19