Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Quản Lý Đô ThịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Phòng Tài Nguyên Môi TrườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Phòng Kinh tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Phòng Thanh tra xây dựngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Phòng Tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Phòng Văn hoá thông tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Phòng Lao động - Thương binh - Xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Tìm kiếm